Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Nếu bạn có một sổ ghi chép được chia sẻ OneDrive, bạn có thể thay đổi quyền cho những người có thể xem hoặc sửa nó.

 1. Chọn Tệp > Chia sẻ > Chia sẻ với Mọi người.

 2. Dưới Chia sẻ với, bấm chuột phải vào tên của người đó bạn muốn thay đổi các quyền cho họ và chọn một tùy chọn.

Chọn Có thể Sửa nếu bạn chỉ muốn họ có thể thực hiện các thay đổi đối với sổ ghi chép hoặc Có thể Xem nếu bạn muốn họ chỉ có thể mở nó.

Bạn có thể thay đổi quyền và kiểm soát việc ai có thể xem và sửa sổ ghi chép của bạn.

Lưu ý:  Nếu bạn chọn Loại bỏ Người dùng, người đó sẽ không có bất kỳ quyền truy nhập nào vào sổ ghi chép của bạn. Nếu không có người nào được liệt kê trong phần này, đó là vì bạn không chia sẻ sổ ghi chép với bất kỳ ai.

Vô hiệu hóa nối kết chia sẻ

Nếu bạn đã chia sẻ sổ ghi chép của mình bằng cách dùng nối kết, thì bạn có thể khiến nối kết đó ngừng hoạt động để mọi người không thể xem hoặc sửa sổ ghi chép của bạn. Sau khi bạn vô hiệu hóa nối kết, những người bấm vào nối kết đó sẽ nhận được thông báo cho họ biết rằng nối kết có thể đã bị xóa hoặc hết hạn, hoặc họ có thể không có quyền xem nó.

 1. Bấm Tệp > Chia sẻ > Lấy Nối kết Chia sẻ.

 2. Bên cạnh Xem Nối kết hoặc Sửa Nối kết, bấm vào Vô hiệu hóa Nối kết.

  Bật hoặc vô hiệu hóa nối kết chia sẻ

  Lưu ý:  Nếu bạn thấy một nút Tạo Nối kết và không có nối kết, bạn vẫn chưa tạo ra một nối kết đến sổ ghi chép của bạn, hoặc bạn đã vừa vô hiệu hóa nó.

Thay đổi quyền thường là tất cả những gì mà bạn cần làm để kiểm soát quyền truy nhập vào sổ ghi chép của mình, nhưng nếu muốn, bạn có thể vĩnh viễn xóa sổ ghi chép khỏi OneDrive. Nếu bạn muốn chia sẻ ghi chú mà không cần có người khác trong sổ ghi chép của mình, thì bạn có thể xuất ghi chú dưới dạng PDF hoặc gửi một trang trong email.

 1. Bấm Vào Tệp > chia >Mời Mọi người.

 2. Dưới Chia sẻ với, bấm chuột phải vào tên của người đó bạn muốn thay đổi các quyền cho họ và chọn một tùy chọn.

 3. Chọn Có thể Sửa nếu bạn chỉ muốn họ có thể thực hiện các thay đổi đối với sổ ghi chép hoặc Có thể Xem nếu bạn muốn họ chỉ có thể mở nó.

  Bạn có thể thay đổi quyền và kiểm soát việc ai có thể xem và sửa sổ ghi chép của bạn.

Lưu ý:  Nếu bạn chọn Loại bỏ Người dùng, người đó sẽ không có bất kỳ quyền truy nhập nào vào sổ ghi chép của bạn. Nếu không có người nào được liệt kê trong phần này, đó là vì bạn không chia sẻ sổ ghi chép với bất kỳ ai.

Vô hiệu hóa nối kết chia sẻ

Nếu bạn đã chia sẻ sổ ghi chép của bạn bằng cách dùng một nối kết, bạn có thể dừng làm việc nối kết đó, để mọi người không thể xem hoặc sửa sổ ghi chép của bạn. Sau khi bạn vô hiệu hóa nối kết, những người bấm vào nối kết đó sẽ nhận được thông báo cho họ biết rằng nối kết có thể đã bị xóa hoặc hết hạn, hoặc họ có thể không có quyền xem nó.

 1. Bấm Tệp > Chia sẻ > Lấy Nối kết Chia sẻ.

 2. Bên cạnh Xem Nối kết hoặc Sửa Nối kết, bấm vào Vô hiệu hóa Nối kết.

  Bật hoặc vô hiệu hóa nối kết chia sẻ

  Lưu ý:  Nếu bạn thấy một nút Tạo Nối kết và không có nối kết, bạn vẫn chưa tạo ra một nối kết đến sổ ghi chép của bạn, hoặc bạn đã vừa vô hiệu hóa nó.

Thay đổi quyền thường là tất cả những gì mà bạn cần làm để kiểm soát quyền truy nhập vào sổ ghi chép của mình, nhưng nếu muốn, bạn có thể vĩnh viễn xóa sổ ghi chép khỏi OneDrive. Nếu bạn muốn chia sẻ ghi chú mà không cần có người khác trong sổ ghi chép của mình, bạn có thể xuất ghi chú dưới dạng PDF.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×