Thay đổi trạng thái hiện diện của bạn trong Lync

Trạng thái hiện diện của bạn được dựa trên Lịch Microsoft Outlook hoặc các hoạt động của bạn trong Lync. Ví dụ: nếu một cuộc họp đang được tiến hành theo lịch trình trong Outlook, thì trạng thái của bạn trong Lync sẽ là "Đang họp". Khi bạn đang ở trong cuộc gọi âm thanh hay video Lync, chỉ báo hiện diện của bạn sẽ hiện màu đỏ, là Bận, và trạng thái của bạn được cập nhật thành "Đang gọi." Tuy nhiên bạn cũng có thể đặt trạng thái hiện diện của mình theo cách thủ công để kiểm soát cách thức hay liệu bạn có muốn mọi người liên hệ với bạn hay không. Và hiện diện của bạn cũng có thể bao gồm ghi chú xuất hiện trong danh sách Liên hệ và trên thẻ liên hệ của bạn. Điều này cung cấp cho mọi người thông tin về những gì bạn đang làm.

Thay đổi trạng thái hiện diện của bạn

  • Hãy bấm vào mũi tên thả xuống của menu trạng thái bên dưới tên bạn trên cửa sổ Lync chính, rồi bấm vào trạng thái mà bạn muốn cho mọi người thấy.

Ảnh chụp màn hình danh sách thả xuống để thay đổi trạng thái hiện diện, với một phần danh sách các lựa chọn.

Để khôi phục từ trạng thái bạn đã đặt và lệnh cho Lync tự động cập nhật trạng thái của bạn, hãy bấm menu trang thái rồi bấm Đặt lại Trạng thái.

Chọn trạng thái thích hợp

Hãy đảm bảo rằng bạn đặt chính xác trạng thái của mình. Bảng dưới đây sẽ mô tả từng trạng thái hiện diện mà người khác có thể thấy về bạn, ý nghĩa của từng trạng thái và những trạng thái nào bạn có thể tự đặt.

Mô tả

Trạng thái này sẽ được thiết lập như thế nào

Sẵn sàng Rảnh

Bạn đang trực tuyến và sẵn sàng để liên hệ.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi thấy bạn đang dùng máy tính của mình. Bạn cũng có thể đặt trạng thái này khi bạn muốn người khác biết bạn đang ở trong văn phòng, kể cả khi máy tính không hoạt động.

Bận Bận

Bạn đang bận và không muốn bị gián đoạn.

Lync đặt trạng thái này khi bạn đang có một cuộc hẹn theo Lịch Outlook của mình. Bạn cũng có thể chọn trạng thái này từ mũi tên thả xuống.

Bận Đang gọi điện

Bạn đang có một cuộc gọi Lync (cuộc gọi âm thanh hai chiều) và không muốn bị làm phiền.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi thấy bạn đang có một cuộc gọi Lync.

Bận Đang họp

Bạn đang họp và không muốn bị làm phiền.

Lync đặt trạng thái này khi thấy bạn đang tham dự một Cuộc họp Lync hoặc khi mà theo lịch Outlook, bạn đang họp.

Bận Đang có cuộc gọi hội thảo

Bạn đang có cuộc gọi hội thảo Lync (Cuộc họp Lync có âm thanh) và không muốn bị làm phiền.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi thấy bạn đang tham dự một cuộc gọi hội thảo Lync.

Đừng Làm Phiền Đang trình bày

Bạn đang thuyết trình một bản trình bày và không thể bị làm phiền.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi thấy bạn đang chia sẻ màn hình hoặc đang trình chiếu.

Đừng Làm Phiền Không làm phiền

Bạn không muốn bị làm phiền và sẽ chỉ thấy thông báo hội thoại từ những người trong Nhóm làm việc của bạn gửi tới.

Bạn chọn trạng thái này từ mũi tên thả xuống.

Đi vắng Quay lại Ngay

Bạn đang rời khỏi máy tính trong chốc lát.

Bạn chọn trạng thái này từ mũi tên thả xuống.

Đi vắng Không hoạt động/Đi vắng

Bạn đã đăng nhập nhưng máy tính của bạn ở trạng thái không hoạt động hoặc bạn đã rời khỏi máy tính trong một khoảng thời gian (do bạn xác định).

Lync sẽ đặt trạng thái của bạn là “không hoạt động" khi máy tính của bạn đã không hoạt động trong năm phút, và là "đi vắng" khi trạng thái của bạn đã là không hoạt động trong năm phút. (Để thay đổi các giá trị mặc định này, hãy bấm nút Tùy chọn Biểu tượng tùy chọn , rồi bấm Trạng thái, sau đó bấm mũi tên bên cạnh Hiển thị trạng thái của tôi là Không hoạt động khi tôi đã không hoạt động trong chừng này phút và Hiển thị trạng thái của tôi là Đi vắng khi tôi đã ở trạng thái Không hoạt động trong chừng này phút). Bạn cũng có thể chọn trạng thái này từ mũi tên thả xuống.

Đi vắng Nghỉ Làm việc

Bạn không làm việc và không sẵn sàng để được liên hệ.

Bạn chọn trạng thái này từ mũi tên thả xuống.

Ngoại tuyến Ngoại tuyến

Bạn không đăng nhập. Bạn sẽ xuất hiện là Ngoại tuyến với những người mà bạn đã chặn không cho họ thấy trạng thái hiện diện của mình.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi bạn đăng xuất khỏi máy tính.

Không xác định Không xác định

Trạng thái hiện diện của bạn không xác định.

Trạng thái này có thể xuất hiện với các liên hệ không dùng Lync làm chương trình nhắn tin tức thời.

Lưu ý: Khi bạn bật thông báo vắng mặt trong Outlook, thì ghi chú mà bạn viết trong Outlook cũng sẽ hiển thị trong Lync và một dấu hoa thị (*) hoặc ngôi sao màu đỏ xuất hiện kế bên trạng thái hiện diện của bạn ở phía dưới vùng hiển thị ảnh của bạn.

Thêm hoặc xóa bỏ ghi chú cá nhân

Trạng thái hiện diện trong Lync được cài sẵn, nghĩa là bạn không thể tạo trạng thái mới, hãy chọn màu khác hoặc thay đổi chi tiết về các trạng thái. Nhưng bạn có thể cung cấp cho liên hệ của bạn thêm thông tin về vị trí của bạn hoặc bạn đang làm gì bằng cách viết ghi chú cá nhân, chẳng hạn như “Đang làm việc tại nhà,” ở phía trên cửa sổ Lync chính. Ghi chú sẽ xuất hiện cùng với thẻ liên hệ của bạn. Bạn có thể thay đổi các ghi chú bất kỳ lúc nào và bao nhiêu lần tùy thích.

  • Để thêm hoặc thay đổi ghi chú cá nhân, trong cửa sổ chính của Lync, hãy bấm vào hộp ghi chú phía trên tên bạn, rồi nhập ghi chú, chẳng hạn như "Đang làm việc ở nhà" hoặc "Đang làm gấp để kịp hạn chót, hãy gửi IM thay vì ghé qua".

  • Để loại bỏ ghi chú cá nhân của bạn, hãy xóa ghi chú đó để thành ghi chú trống. Văn bản trong hộp sẽ trở về thông báo mặc định, “Có gì diễn ra hôm nay?”

Bật hoặc tắt thông báo vắng mặt

Nếu tài khoản Lync được đồng bộ hóa với lịch Outlook của bạn, một thông báo vắng mặt sẽ hiển thị như ghi chú cá nhân của bạn trong Lync bất kỳ khi nào bạn bật thông báo vắng mặt trong Outlook. Nên, ví dụ như khi bạn định đi nghỉ, bạn có thể thiếp lập thông báo vắng mặt của bạn trong Outlook để thông báo là bạn đang trong kỳ nghỉ (và mọi thông tin khác như số ngày và liệu bạn có kiểm tra email hay không). Sau đó thông báo này sẽ được đưa vào thẻ liên hệ của bạn và các danh sách liên hệ khác được hiển thị với các liên hệ của bạn trong Lync.

Quan trọng: Khi bạn trở về từ kỳ nghỉ, hãy nhớ tắt thông báo vắng mặt. Bạn cần phải vào Outlook để làm điều đó. Bạn không xóa được ghi chú này trong Lync.

Để bật thông báo trong Outlook

  • Bấm tab Tệp trong Outlook, bấm nút Trả lời Tự động, bấm Gửi trả lời tự động, rồi viết nội dung trả lời tự động khi vắng mặt và lên lịch hiển thị cho nó.

Để tắt thông báo trong Outlook và qua đó loại bỏ thông báo khỏi màn hình hiển thị Lync

  • Bấm tab Tệp trong Outlook, rồi bấm nút Tắt trong pa-nen Trả lời Tự động. (Có thể mất đến ba mươi phút để ghi chú biến mất khỏi vùng hiển thị Lync của bạn).

Để đồng bộ hóa tài khoản Lync và tài khoản Outlook của bạn

  • Bấm nút Tùy chọn trên cửa sổ chính của Lync.

  • Bấm vào Cá nhân.

  • Chọn hộp kiểm Cập nhật sự hiện diện của tôi dựa trên thông tin lịch của tôi.

  • Hãy chọn Hiển thị thông tin Vắng mặt của tôi cho các liên hệ trong quan hệ riêng tư Bạn bè và Gia đình, Nhóm làm việc và Đồng nghiệp để đồng bộ hóa các tài khoản Lync và Outlook của bạn. (Xóa hộp kiểm này để không đồng bộ hóa các tài khoản).

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×