Thay đổi đơn vị được sử dụng để đo lề

Đặt đơn vị đo lề thành inch, xentimét, số điểm hoặc picas.

Lưu ý: Thay đổi này cũng ảnh hưởng đến thước và số đo khác.

  1. Đi đến tùy chọntệp > > nâng cao.

    Cuộn xuống để Hiển thị.

  2. Chọn đơn vị bạn muốn Hiển thị số đo theo đơn vị.

  3. Chọn OK.

  1. Đi đến tùy chọnWord >, rồi bên dưới công cụ authoring vàkiểm lỗi, hãy chọn chung.

  2. Chọn đơn vị bạn muốn Hiển thị số đo theo đơn vị.

  3. Chọn OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×