Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Thay đổi ảnh hồ sơ của bạn trong nhóm

Thay đổi ảnh hồ sơ của bạn trong nhóm

Để thay đổi ảnh hồ sơ của bạn, hãy bấm vào ảnh hiện tại ở phía trên cùng bên phải màn hình, rồi chọn thay đổi ảnh.

Thay đổi ảnh của bạn trong nhóm

Lưu ý: Những nhóm người dùng có hộp thư được lưu trữ tại chỗ phải được đồng bộ hóa với Azure Active Directory. Họ có thể thay đổi ảnh hồ sơ người dùng cung cấp cho Exchange Server 2016 (Cumulative Update 3), hoặc cao hơn, đang chạy tại cơ sở. Để biết thêm chi tiết, hãy xem cách Exchange và Microsoft nhóm tương tác.

Để thay đổi ảnh hồ sơ của bạn, hãy gõ nhẹ thêm Nút Thêm rồi gõ nhẹ vào ảnh của bạn. Từ đó, gõ nhẹ vào chỉnh sửa để thực hiện hoặc truy nhập ảnh của bạn.

Để thay đổi ảnh hồ sơ của bạn, hãy gõ nhẹ thêm Nút Thêm rồi gõ nhẹ vào ảnh của bạn. Từ đó, gõ nhẹ vào chỉnh sửa ảnh để thực hiện hoặc truy nhập vào ảnh của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×