Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Có một số loại Outlook bạn có thể không muốn thấy trong hộp thư đến nhưng bạn vẫn muốn theo dõi chúng. Ví dụ:

 • Chấp nhận và từ chối cuộc họp

 • Xác nhận đã đọc

 • Biên nhận chuyển phát

 • Phản hồi bỏ phiếu

Theo mặc định, Outlook động xử lý phản hồi cuộc họp và bỏ phiếu để bạn sẽ không thấy các email đó trong hộp thư đến của mình. Nếu Outlook xử lý chúng tự động hoặc bạn muốn tắt tính năng xử lý tự động, hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Chọn Tệp > Tùy chọn > Thư.

 2. Cuộn xuống đến mục Theo dõi.

  Đặt cách xử lý Outlook nhất định.

 3. Bên dưới Theo dõi, cập nhật các tùy chọn sau:

  • Kiểm tra Hộp xác nhận chuyển phát xác nhận thưđã được chuyển phát tới máy chủ email của người nhận và hộp Xác nhận đã đọc để xác nhận rằng người nhận đã xem các hộp thư yêu cầu một biên nhận chuyển phát và một xác nhận đã đọc tương ứng cho tất cả các thư bạn gửi.

 • Bạn có thể chọn một trong ba hành vi mặc định khi ai đó gửi cho bạn thư với một xác nhận đã đọc:

  • Luôn gửi một xác nhận đã đọc

  • Không bao giờ gửi báo nhận đã đọc

  • Hỏi mỗi lần có gửi một xác nhận đã đọc hay không

 • Chọn hộp Tự động xử lý các yêu cầu họp và phản hồi các yêu cầu họp và bỏ phiếu để ngăn không cho bất kỳ phản hồi cuộc họp và bỏ phiếu nào hiển thị trong hộp thư đến của bạn, trừ khi người dự đã phản hồi chú thích. Tất cả các yêu cầu khác được xử lý tự động và lời mời họp ban đầu được cập nhật để hiển thị thông tin theo dõi.

  Nếu bạn xóa hộp kiểm này, bạn sẽ thấy một thông báo trong hộp thư đến của bạn cho mọi phản hồi của người dự.

 • Việc kiểm tra mục Tự động cập nhật mục đã gửi gốc với thông tin biên nhận sẽ theo dõi tất cả biên nhận đã đọc và chuyển phát cho các mục bạn đã gửi và cho phép bạn xem trạng thái của chúng bằng cách mở thư mà bạn đã gửi từ thư mục Mục đã gửi.

 • Chọn hộp kiểm Cập nhật thông tin theo dõi, rồi xóa bỏ phản hồi không chứa chú thích để cập nhật yêu cầu họp ban đầu với trạng thái phản hồi rồi xóa bất kỳ phản hồi nào không chứa chú thích.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×