Bỏ qua để tới nội dung chính

Thay đổi dấu ngoặc kép cong thành dấu ngoặc kép thẳng và ngược lại

Đăng ký Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Khi bạn nhập văn bản, một số chương trình Microsoft Office tự động thay đổi dấu trích dẫn thẳng ( ' hoặc " ) thành dấu trích dẫn cong (còn được gọi là"ngoặc kép cong"hoặc trích dẫn của thợ sắp chữ). Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này.

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào? Chọn một mục từ danh sách thả xuống.

 1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Outlook, bấm vào tab Thư , rồi bấm Tùy chọn Trình soạn thảo.

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn Trình soạn thảo, bấm Tùy chọn Tự sửa.

 4. Trong hộp thoại Tự sửa, thực hiện như sau:

  • Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập và bên dưới Thay thế khi bạn nhập, chọn hoặc xóa các hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng "Ngoặc kép cong".

  • Bấm vào tab Tự Định dạng và bên dưới Thay thế, chọn hoặc xóa các hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng “Ngoặc kép cong”.

 5. Bấm OK.

 1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Soát lỗi rồi bấm Tùy chọn Tự sửa.

 3. Trong hộp thoại Tự Sửa, bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

 4. Bên dưới Thay thế khi bạn gõ, chọn hoặc xóa hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng “Ngoặc kép cong”.

 5. Bấm OK.

 1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Soát lỗi rồi bấm Tùy chọn Tự sửa.

 3. Trong hộp thoại Tự Sửa, bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

 4. Bên dưới Thay thế khi bạn gõ, chọn hoặc xóa hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng “Ngoặc kép cong”.

 5. Bấm OK.

 1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Soát lỗi rồi bấm Tùy chọn Tự sửa.

 3. Trong hộp thoại Tự sửa, thực hiện như sau:

  • Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập và bên dưới Thay thế khi bạn nhập, chọn hoặc xóa các hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng "Ngoặc kép cong".

  • Bấm vào tab Tự Định dạng và bên dưới Thay thế, chọn hoặc xóa các hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng “Ngoặc kép cong”.

 4. Bấm OK.

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào? Chọn một mục từ danh sách thả xuống.

 1. Trong cửa sổ chính của Outlook, trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn, bấm vào tab Định dạng Thư , rồi bấm Tùy chọn Trình soạn thảo.

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn Trình soạn thảo, bấm Soát lỗi, rồi bấm Tùy chọn Tự Sửa.

 4. Trong hộp thoại Tự sửa, thực hiện như sau:

  • Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập và bên dưới Thay thế khi bạn nhập, chọn hoặc xóa các hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng "Ngoặc kép cong".

  • Bấm vào tab Tự Định dạng và bên dưới Thay thế, chọn hoặc xóa các hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng “Ngoặc kép cong”.

 5. Bấm OK.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm Soát lỗi rồi bấm Tùy chọn Tự sửa.

 3. Trong hộp thoại Tự Sửa, bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

 4. Bên dưới Thay thế khi bạn gõ, chọn hoặc xóa hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng “Ngoặc kép cong”.

 5. Bấm OK.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn Tự Sửa.

 2. Trong hộp thoại Tự Sửa, bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

 3. Bên dưới Thay thế khi bạn gõ, chọn hoặc xóa hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng “Ngoặc kép cong”.

 4. Bấm OK.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

 2. Bấm Soát lỗi rồi bấm Tùy chọn Tự sửa.

 3. Trong hộp thoại Tự sửa, thực hiện như sau:

  • Bấm vào tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập và bên dưới Thay thế khi bạn nhập, chọn hoặc xóa các hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng "Ngoặc kép cong".

  • Bấm vào tab Tự Định dạng và bên dưới Thay thế, chọn hoặc xóa các hộp kiểm "Ngoặc kép thẳng" bằng “Ngoặc kép cong”.

 4. Bấm OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×