Thay đổi hoặc đặt phông chữ mặc định trong Outlook

Đặt phông chữ mặc định

Khi bạn đặt một phông chữ mặc định, mỗi thư mới bạn tạo sử dụng thiết đặt phông mặc định.

 1. Đi tới Tệp > Tùy chọn > Thư > Mẫu nền thư và Phông chữ...

 2. Chọn phông chữ bạn muốn thay đổi

  • Thư mới - Đặt phông chữ mặc định cho những thư gốc bạn soạn.

  • Trả lời hoặc chuyển tiếp thư - Bạn có thể dùng phông chữ khác nhau trong nội dung thư mà bạn sẽ chuyển tiếp hoặc trả lời. Cài đặt này chủ yếu dành cho hai hộp kiểm giúp bạn đánh dấu chú thích bằng tên của mình (hoặc văn bản khác) hoặc với một màu văn bản khác.

  • Soạn thảo và đọc tin nhắn văn bản thuần - Người khác sẽ nhận được tin nhắn văn bản thuần có phông chữ chuẩn nhưng nếu bạn muốn sử dụng phông chữ đẹp hơn khi đang viết thư bạn có thể. Chỉ cần hiểu rằng phông chữ đó sẽ không được gửi cùng với thư.

 3. Chọn các tùy chọn bạn muốn áp dụng cho phông chữ mặc định, như kiểu phông và cỡ phông.

 4. Chọn OK tất cả các cách quay lại để lưu các thay đổi của bạn.

Xem thêm

 1. Truy cập Outlook > Tuỳ chọn > Phông chữ

 2. Thay đổi phông chữ cho Thư mới, Trả lời hoặc chuyển tiếp hoặc Văn bản thuần.

 3. Thay đổi kích cỡ văn bản bằng cách sử dụng con trượt.

Hộp thoại phông chữ

Bạn có thể thay đổi phông chữ nếu bạn sử dụng định dạng HTML để soạn thư mới.

 1. Đi tới Thiết đặt >Xem tất cả thiết đặt Outlook > Soạn và trả lời.

 2. Bên dưới định dạng thư, đặt Soạn thư thành định dang HTML.

 3. Đặt phông và kích cỡ mà bạn muốn cho mặc định.

 4. Chọn Lưu.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×