Thay đổi kích cỡ văn bản bằng và trọn vẹn đọc đối với OneNote

Thay đổi kích cỡ văn bản bằng và trọn vẹn đọc đối với OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Đối với máy tính để bàn OneNote, mở OneNote, sau đó chọn Tìm hiểu công cụ > đọc và trọn vẹn.

    Đối với OneNote Web App, đăng nhập tại OneNote.com, mở một sổ ghi chép, và chọn dạng xem > đọc và trọn vẹn.

  2. Chọn biểu tượng trông giống như hai dưới dạng để mở Tùy chọn văn bản.

    Menu tùy chọn văn bản trong phần đọc và trọn vẹn của tìm hiểu công cụ Addin cho OneNote

  3. Bên dưới nhãn Kích cỡ văn bản, hãy chọn A nhỏ hơn để làm cho văn bản nhỏ hơn và A lớn hơn để làm cho văn bản lớn hơn.

Đọc về các cách khác mà bạn có thể sử dụng và trọn vẹn đọc cho OneNote để cải thiện đọc và viết kỹ năng.

Lưu ý: Bạn có thể cũng điều chỉnh văn bản, tô sáng các phần của lời nói và kiểm soát thoại để cải thiện đọc và viết kỹ năng.

Tìm hiểu Thêm

Sử dụng và trọn vẹn đọc đối với OneNote

Giảm chữ cái crowding bằng và trọn vẹn đọc đối với OneNote

Thay đổi phông chữ trong các trình đọc và trọn vẹn cho OneNote

Thay đổi nền cho các trình đọc và trọn vẹn cho OneNote

Chuyển đổi tiếng nói vào văn bản trong tìm hiểu công cụ cho màn hình máy tính của OneNote

Tìm hiểu công cụ để cải thiện đọc và viết kỹ năng

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×