Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Thay đổi màu siêu kết nối của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thay đổi màu của các nối kết để khớp với tâm trạng của bạn hoặc thiết kế trang chiếu của bạn, hoặc để tăng độ tương phản cho khả năng truy nhập.

Trang chiếu PPT với liên kết nhiều màu sắc

Đổi màu của siêu kết nối

 1. Chọn siêu kết nối bạn muốn lại màu. (Làm thế nào để chèn siêu kết nối?)

 2. Trên trang đầu tab của ruy-băng, hãy chọn mũi tên Màu phông để mở menu màu.

  Chọn mũi tên kế bên nút màu phông xuống để mở menu màu
 3. Chọn màu bạn muốn siêu kết nối.

Xem Thêm

Loại bỏ dấu gạch chân của văn bản siêu kết nối

Thay đổi màu của văn bản siêu kết nối trong toàn bộ bản trình bày

Tính năng mới này sẵn dùng trong phiên bản PowerPoint 2016 cho Mac 16.14.18061000.

 1. Chọn siêu kết nối bạn muốn lại màu. (Làm thế nào để chèn siêu kết nối?)

 2. Trên trang đầu tab của ruy-băng, hãy chọn mũi tên Màu phông để mở menu màu.

  Chọn một màu phông
 3. Chọn màu bạn muốn siêu kết nối.

Xem Thêm

Thay đổi màu của văn bản siêu kết nối trong toàn bộ bản trình bày

 1. Chọn siêu kết nối bạn muốn lại màu.

 2. Trên trang đầu tab của ruy-băng, gõ nhẹ vào mũi tên kế bên nút Màu phông để mở menu màu.

  Nút Màu Phông
 3. Gõ nhẹ vào màu bạn muốn siêu kết nối.

Tính năng chỉ sẵn dùng với Người dùng nội bộ Office Tính năng này hiện chỉ sẵn có với Người dùng nội bộ Office.

 1. Chọn siêu kết nối bạn muốn lại màu. (Làm thế nào để chèn siêu kết nối?)

 2. Trên trang đầu tab của ruy-băng, hãy gõ nhẹ vào nút Màu phông để mở menu màu.

  Nút Màu Phông
 3. Gõ nhẹ vào màu bạn muốn siêu kết nối.

  Tính năng này được hiện chỉ sẵn dùng cho Office nội bộ. Nó sẵn dùng trong phiên bản PowerPoint for iPad 2.14.

 1. Chọn siêu kết nối bạn muốn lại màu. (Làm thế nào để chèn siêu kết nối?)

 2. Trên trang đầu tab của ruy-băng, hãy gõ nhẹ vào mũi tên Màu phông để mở menu màu.

  Nút Màu Phông
 3. Gõ nhẹ vào màu bạn muốn siêu kết nối.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×