Thay đổi mật khẩu trong Outlook.com

Thay đổi mật khẩu trong Outlook.com

Mật khẩu Outlook.com của bạn giống mật khẩu Tài khoản Microsoft của bạn.

  1. Đi đến bảo mật tài khoản Microsoft và chọn bảo mật mật khẩu.

  2. Bạn có thể được nhắc xác minh danh tính của mình bằng mã bảo mật như một biện pháp bảo mật. Quyết định xem bạn muốn nhận mã bảo mật qua email hay điện thoại. Bạn sẽ được nhắc xác minh địa chỉ email hoặc bốn chữ số cuối trong số điện thoại của bạn, rồi chọn Gửi mã. Khi bạn nhận được mã, hãy nhập mã đó, rồi chọn Gửi.

    Mẹo: Nếu bạn không thể nhận được mã qua email hoặc điện thoại, có thể bạn sẽ có thể nhập một địa chỉ email khác với bạn đang tìm cách phục hồi. Đi đến trang phục hồi tài khoản của bạn và làm theo các lời nhắc.

  3. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn, nhập mật khẩu mới, rồi chọn Lưu.

Tôi không nhớ mật khẩu

Đi đến trang phục hồi tài khoản của bạn và làm theo các lời nhắc.

Tài khoản Outlook.com của tôi đã bị xâm phạm

Nếu bạn nghĩ tài khoản Outlook.com của mình đã bị xâm phạm, hãy xem mục Tài khoản Outlook.com của tôi đã bị xâm phạm.

Tài khoản Outlook.com của tôi đã bị chặn

Nếu tài khoản Outlook.com của bạn đã bị chặn, hãy xem mục Bỏ chặn tài khoản Outlook.com của tôi.

Xem Thêm

Video: Thay đổi mật khẩu Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×