Thay đổi nội dung hiển thị trên Thanh Dẫn hướng

Thanh Outlook hợp cho phép bạn chuyển đổi giữa các khu vực khác nhau của Outlook, chẳng hạn như Thư ,Lịch,Liên hệ ,Tác vụ và Ghi chú. Bạn cũng có thể thay đổi thứ tự của các dạng Outlook đầu trang trên thanh điều hướng.

Tùy chỉnh Thanh Dẫn hướng

Thanh Dẫn hướng trong Outlook

 1. Trên Thanh Dẫn hướng, bấm vào Nút Tùy chọn Dẫn hướng trên Thanh Dẫn hướng .

 2. Bấm Tùy chọn Dẫn hướng.

  • Để thay đổi số lượng dạng xem xuất hiện, hãy thay đổi số lượng mục hiển thị tối đa.

  • Để thay đổi thứ tự xem, bấm vào một dạng xem, rồi bấm vào Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống.

   Hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng

Bạn cũng có thể kéo tên dạng xem hiển thị trên Thanh Dẫn hướng để sắp xếp lại thứ tự.

Lưu ý: Trong Outlook 2013 và Outlook 2016, bạn có thể mở Nhật ký bằng cách nhấn Ctrl+8. Sự việc sẽ không bao giờ xuất hiện trên Thanh Dẫn hướng.

Dạng xem thu gọn

Để cực đại hóa chiều cao dọc của cửa sổ Outlook, bạn có thể sử dụng Dẫn hướng Thu gọn. Làm như vậy sẽ loại Thanh Dẫn hướng và liệt kê các dạng xem ở cuối danh sách ngăn thư mục.

 1. Trên Thanh Dẫn hướng, bấm vào Nút Tùy chọn Dẫn hướng trên Thanh Dẫn hướng .

 2. Bấm Tùy chọn Dẫn hướng.

 3. Chọn hộp Dẫn hướng Thu gọn.

Lệnh Dẫn hướng Thu gọn trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng

Đổi kích cỡ Ngăn Dẫn hướng

 • Trỏ tới viền bên phải của Ngăn Dẫn hướng khi con trỏ trở thành mũi tên hai đầu xuất Ảnh mũi tên dọc hai đầu , hãy kéo viền sang trái hoặc phải.

Thay đổi các nút trên Thanh Dẫn hướng

Bạn có thể thay đổi số và thứ tự của các nút dẫn hướng lớn xuất hiện ở cuối Ngăn Dẫn hướng trong Thanh Dẫn hướng.

Để thay đổi thứ tự các nút, hãy làm như sau:

 1. Ở cuối Ngăn Dẫn hướng , bấm vào Đặtcấu hình các Biểu tượng nút Cấu hình , rồi bấm vào Tùy chọn Ngăn Dẫn hướng.

 2. Trong danh sách Hiển thị nút trong thứ tự này, bấm vào nút mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm vào Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống.

Lưu ý: Để khôi phục cách sắp xếp nút mặc định, bấm Đặt lại.

Để thay đổi số lượng nút, hãy làm như sau:

 • Ở cuối Ngăn Dẫn hướng , bấm vào Đặtcấu hình các nút Biểu tượng nút Cấu hình , rồi bấm vào Hiển thị Thêm Nút hoặc Hiển thị Ít Nút hơn.

Để thêm hoặc loại bỏ các nút, hãy làm như sau:

 • Ở cuối Ngăn Dẫn hướng, bấm vào Đặt cấu hình các Biểu tượng nút Cấu hình , bấm vào Thêm hoặc Loạibỏ Nút , rồi bấm vào nút mà bạn muốn.

  Lưu ý: 

  • Để xem nhanh nhiều hoặc ít nút hay thư mục hơn, hãy trỏ tới thanh tách ngang giữa các thư mục và các nút, rồi kéo thanh lên hoặc xuống khi con trỏ chuyển thành mũi tên hai đầu Mũi tên hai đầu . Nếu bạn kéo thanh tách ngang đến cuối Ngăn Dẫn hướng, tất cả các nút lớn trở thành các nút nhỏ và xuất hiện dưới dạng một hàng biểu tượng duy nhất ở cuối Ngăn Dẫn hướng.

  • Để tối đa hóa không gian cho ngăn thư mục, hãy kéo thanh tách ngang đến cuối Ngăn Dẫn hướng, rồi sử dụng các nút nhỏ để chuyển đổi ngăn thư mục.

  • Để xem tất cả các thư mục chứ không chỉ các thư mục email, hãy thay đổi nút Danh sách Thư mục thành một nút lớn, rồi di chuyển nút đó lên trên nút Thư hoặc loại bỏ nút Thư khỏi Ngăn Dẫn hướng.

Thu nhỏ Ngăn Dẫn hướng

Bạn có thể tăng không gian làm việc trong cửa sổ Outlook của mình bằng cách sử dụng Ngăn Dẫn hướng được thu nhỏ. Ngăn Dẫn hướng thu nhỏ sẽ thu nhỏ thành một thanh các nút dọc mà vẫn cung cấp quyền truy nhập vào các thư mục và dạng xem được sử dụng nhiều nhất của bạn.

Để ẩn hoặc hiển thị Ngăn Dẫn hướng thu nhỏ, hãy làm như sau:

 • Ở góc trên của Ngăn Dẫn hướng hoặc đầu trang Ngăn Dẫn hướng thu nhỏ cực tiểu, hãy bấm Thu nhỏ Ngăn Dẫn hướng Nút Thu nhỏ Ngăn Dẫn hướng bung rộng Ngăn Dẫn hướng Nút Bung rộng Ngăn Dẫn hướng .

Để xem các thư mục của bạn từ Ngăn Dẫn hướng thu nhỏcực tiểu, hãy bấm vào nút Thư mục.

Lưu ý: Khi bạn bung rộng Ngăn Dẫn hướng thu nhỏ, Ngăn Dẫn hướng sẽ được đặt lại về cùng độ rộng như trước đây. Nếu bạn thoát khỏi Outlook thu nhỏ ngăn Dẫn hướng, ngăn sẽ xuất hiện ở chế độ thu nhỏ cực tiểu khi bạn khởi động lại Outlook.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×