Thay đổi phông chữ trong chân trang trên trang chiếu

Bằng cách chỉnh sửa trang chiếu cái cho bản trình bày của mình, bạn có thể thay đổi định dạng chân trang (như kiểu phông, cỡ phông và màu phông) trên mọi trang chiếu của mình cùng một lúc.

Thay đổi mọi chân trang trong bản trình bày

Để thay đổi phông ở chân trang, hãy thực hiện các thao tác sau:

  1. Trên tab Xem, bấm Trang chiếu Cái.

  2. Ở đầu ngăn hình thu nhỏ, bấm vào trang chiếu cái để chọn trang chiếu cái đó.

    Trang trình chiếu chính với các trang bố cục chính ở dạng xem trang trình chiếu chính

  3. Tô sáng mọi thành phần chân trang (như ngày, văn bản chân trang hoặc số trang chiếu) trên trang chiếu cái, rồi trên tab Trang đầu, chọn định dạng phông chữ bạn muốn trong các nhóm Phông chữĐoạn văn.

    Thay đổi phông chữ của chân trang

Quan trọng:   Nhằm đảm bảo rằng những chân trang đã sửa lại của bạn xuất hiện trên các trang chiếu, trên menu Chèn, bấm vào Đầu trang và Chân trang. Sau đó, trên tab Trang chiếu, chọn mọi thành phần chân trang bạn muốn xuất hiện trên trang chiếu, bao gồm Ngày và thời gian, Số trang chiếuChân trang. Khi bạn trở về dạng xem Thông thường, những thay đổi cho chân trang của bạn sẽ xuất hiện trên mọi thành phần chân trang bạn đã chọn.

Thay đổi chân trang cho một bố trí cụ thể hoặc một trang chiếu riêng

  • Bạn có thể sửa đổi định dạng phông chữ của chân trang trên các bố trí trang riêng ở dạng xem Trang chiếu cái bằng cách chọn một bố trí trang ở bước 2 rồi chỉnh sửa kiểu trên tab Trang đầu.

  • Bạn có thể sửa đổi định dạng phông chữ của chân trang trên các trang chiếu riêng bằng cách chọn văn bản chân trang ở dạng xem Thông thường và chỉnh sửa kiểu trên tab Trang đầu.

Xem thêm

Thêm hoặc loại bỏ cước chú

Trang chiếu cái là gì?

Bố trí trang chiếu là gì?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×