Thay đổi số điện thoại trong Skype for Business

Thay đổi số điện thoại trong Skype for Business

Bạn có thể thiết lập hoặc thay đổi thiết đặt cho bất kỳ điện thoại nào mà bạn định dùng với Skype for Business trong menu tùy chọn Skype for Business .

Thêm hoặc thay đổi số điện thoại

Quan trọng: nếu bạn muốn thay đổi số điện thoại của mình nhưng không thể vì nó bị mờ đi, điều đó có nghĩa là người quản trị của bạn đã đặt nó cho bạn và đang chặn bạn thay đổi nó. Liên hệ với người quản trị của bạn (người đã cấp cho bạn thông tin tài khoản của bạn) và yêu cầu họ có quyền thay đổi số điện thoại cơ quan của bạn.

Số điện thoại cơ quan bị mờ đi.
 1. Ở phía trên cùng của cửa sổ chính Skype for Business, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh nút tùy chọn Mũi tên nút tùy chọn menu chính và chọn các tùy chọn công cụ >.

  Tùy chọn công cụ menu tùy chọn Skype

 2. Trong menu tùy chọn , chọn điện thoại.

  Điện thoại của menu tùy chọn Skype

 3. Bấm vào hộp cho loại số mà bạn muốn thêm hoặc thay đổi, rồi nhập số. Chỉ dùng các chữ số 0123456789 và không dùng dấu ngoặc hoặc gạch nối. Khi bạn thêm các số quốc tế, hãy nhập dấu +, sau đó là mã quốc gia, tiếp theo là số nội hạt.

 4. Để các liên hệ có thể thấy được số này, hãy chọn hộp kiểm Đưa vào thẻ liên hệ của tôi bên cạnh số đó.

Ai có thể nhìn thấy các số điện thoại của tôi?

Các số điện thoại của bạn sẽ xuất hiện trên thẻ liên hệ của bạn và các liên hệ Skype for Business của bạn đều có thể thấy các số điện thoại này, tùy thuộc vào quan hệ bảo mật giữa bạn và liên hệ đó. Số của bạn sẽ được hiển thị như sau:

 • Điện thoại Cơ quan hiển thị với tất cả các liên hệ, ngoại trừ Liên hệ Bên ngoài và Liên hệ Bị chặn.

  Lưu ý: Một số công ty không cho phép bạn bỏ chọn hộp kiểm Đưa vào thẻ liên hệ của tôi đối với số điện thoại cơ quan.

 • Điện thoại Di động chỉ hiển thị với Nhóm làm việcBạn bè và Gia đình.

 • Điện thoại nhà riêng chỉ hiển thị với bạn bè và gia đìnhcủa bạn.

 • Điện thoại Khác chỉ hiển thị với Bạn bè và Gia đình của bạn. Hãy dùng tùy chọn này để thêm hoặc thay đổi các số điện thoại khác, ví dụ như số điện thoại di động thay thế hoặc số văn phòng tạm thời.

Lưu ý: Để xem liên hệ nào có một trong những mối quan hệ này với bạn, trong danh sách Liên hệ, hãy chọn tab Mối quan hệ. Các liên hệ được gộp nhóm ở tab này theo quan hệ bảo mật. Để thay đổi quan hệ mà bạn có với một liên hệ, hãy bấm chuột phải vào phần liệt kê thông tin liên hệ, rồi bấm Thay đổi Quan hệ Bảo mật. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Kiểm soát quyền truy nhập vào thông tin hiện diện của bạn trong Skype for Business.

Sử dụng thiết bị điện thoại văn bản (TTY)

Dùng chế độ điện thoại văn bản (TTY) để giao tiếp bằng văn bản qua đường điện thoại. Bạn phải kết nối thiết bị TTY với máy tính để diễn giải âm thanh được thay đổi; nếu không, bạn có thể gặp phải chất lượng âm thanh kém trong khi gọi. Sử dụng chế độ TTY trong cuộc gọi hội thảo cũng có thể gây ra vấn đề về chất lượng âm thanh.

Chế độ TTY được tắt theo mặc định. Để bật chế độ TTY:

 1. Kết nối một thiết bị TTY với máy tính của bạn.

 2. Ở phía trên cùng của cửa sổ chính Skype for Business, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh nút tùy chọn Mũi tên nút tùy chọn menu chính và chọn các tùy chọn công cụ >.

  Tùy chọn công cụ menu tùy chọn Skype

 3. Trong menu tùy chọn , chọn điện thoại.

  Điện thoại của menu tùy chọn Skype

 4. Bên dưới Trợ năng của điện thoại, hãy chọn Bật chế độ TTY.

 5. Đăng thoát khỏi Skype for Business, rồi đăng nhập trở lại.

Xem thêm

Thực hiện và nhận cuộc gọi bằng Skype for Business

Chuyển tiếp cuộc gọi và đổ chuông đồng thời

Chuyển cuộc gọi Skype for Business

Bắt đầu cuộc gọi hội thảo Skype for Business

Khám phá Skype for Business

Gán, thay đổi hoặc loại bỏ số điện thoại cho người dùng

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×