Thay đổi số của bản chiếu bắt đầu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dưới đây là cách thay đổi số của bản chiếu xuất hiện trên bản chiếu đầu tiên trong bản trình bày của bạn:

  1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Tùy chỉnh, bấm Kích cỡ Bản chiếurồi bấm Tùy chỉnh Kích cỡ Bản chiếu.

  2. Trong hộp thoại Kích cỡ Bản chiếu, trong hộp Số của bản chiếu bắt đầu từ, nhập số mà bạn muốn hiện trên bản chiếu đầu tiên trong bản trình bày của bạn rồi bấm OK.

Để đánh số trên một bản chiếu duy nhất hoặc đánh số trên tất cả các bản chiếu trừ bản chiếu đầu tiên, bạn thực hiện như sau:

  1. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm đầu trang & chân trang.

    Trong nhóm Văn bản

  2. Trong hộp thoại Đầu trang và chân trang, bấm tab Bản chiếu.

  3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  4. Để đánh số bản chiếu mà bạn hiện đang chọn, hãy chọn hộp kiểm Số bản chiếu rồi bấm Áp dụng. Lặp lại bước này cho từng bản chiếu riêng lẻ mà bạn muốn đánh số.

  5. Để đánh số tất cả các bản chiếu trừ bản chiếu đầu tiên, chọn hộp kiểm Số bản chiếu, chọn hộp kiểm Không hiện bản chiếu có tiêu đề rồi bấm Áp dụng cho Tất cả.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×