Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Thay đổi thời gian lời nhắc mặc định

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lời nhắc sẽ cảnh báo bạn về mục lịch sắp diễn ra, chẳng hạn như cuộc hẹn hoặc cuộc họp. Theo mặc định, lời nhắc xảy ra 15 phút trước khi bắt đầu các mục lịch này. Tuy nhiên, bạn có thể tăng hoặc giảm thời gian lời nhắc mặc định.

Lưu ý: Ngay cả khi bạn đã thay đổi thời gian lời nhắc mặc định, bạn vẫn có lựa chọn để chỉ rõ thời gian lời nhắc tùy chỉnh cho mỗi mục lịch mà bạn tạo.

  1. Bấm tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn.

  3. Bấm vào Lịch.

  4. Dưới Tùy chọn Lịch, kế bên Lời nhắc mặc định, hãy bấm thời gian mới.

  5. Bấm OK.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×