Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu biểu đồ mà bạn muốn thay đổi thứ tự hình vẽ sẽ hiển thị các trục, bạn có thể nhanh chóng đảo ngược thứ tự mà trong đó các thể loại hoặc giá trị được vẽ dọc theo các trục. Ngoài ra, trong biểu đồ 3-D có trục sâu, bạn có thể đảo ngược thứ tự hình dạng của chuỗi dữ liệu để đánh dấu dữ liệu lớn 3-D không chặn các dấu thu nhỏ.

Bạn cũng có thể thay đổi thứ tự các chuỗi dữ liệu cá nhân được vẽ trong biểu đồ.

Bạn muốn làm gì?

Đảo ngược thứ tự định vị của các thể loại hoặc giá trị trong một biểu đồ

 1. Trên một biểu đồ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thay đổi thứ tự định danh của các thể loại, hãy bấm trục ngang (thể loại).

  • Để thay đổi thứ tự đánh số giá trị, hãy bấm trục dọc (giá trị).

  Bạn cũng có thể thực hiện các thao tác sau để chọn trục mà bạn muốn từ danh sách thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào biểu đồ. Thao tác này sẽ hiển thị Công cụ Biểu đồ.

  2. Bên dưới công cụ biểu đồ, trên tab định dạng , trong nhóm vùng chọn hiện tại , bấm vào mũi tên bên cạnh hộp thành phần biểu đồ , rồi bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn sử dụng.

   ảnh ribbon excel

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 3. Trong thể loại tùy chọn trục , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đối với thể loại, hãy chọn hộp kiểm thể loại theo thứ tự đảo ngược .

  • Đối với giá trị, hãy chọn hộp kiểm các giá trị theo thứ tự đảo ngược .

Lưu ý: Bạn không thể đảo ngược thứ tự âm thanh của các giá trị trong một biểu đồ radar.

Đầu trang

Đảo ngược thứ tự định dạng chuỗi dữ liệu trong biểu đồ 3-D

Bạn có thể thay đổi thứ tự đánh số của chuỗi dữ liệu để đánh dấu dữ liệu lớn 3-D không chặn các dấu thu nhỏ.

Biểu đồ 3-D được hiển thị theo thứ tự đảo ngược

Hình: biểu đồ 3-D với chuỗi dữ liệu được hiển thị theo thứ tự đảo ngược

 1. Trên một biểu đồ, bấm vào trục sâu, hoặc thực hiện các thao tác sau để chọn từ danh sách thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào biểu đồ. Thao tác này sẽ hiển thị Công cụ Biểu đồ.

  2. Bên dưới công cụ biểu đồ, trên tab định dạng , trong nhóm vùng chọn hiện tại , bấm vào mũi tên bên cạnh hộp thành phần biểu đồ , rồi bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn sử dụng.

   ảnh ribbon excel

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 3. Trong thể loại tùy chọn trục , bên dưới tùy chọn trục, chọn chuỗi theo thứ tự đảo ngược .

Đầu trang

Thay đổi thứ tự âm thanh của chuỗi dữ liệu trong biểu đồ

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn thay đổi thứ tự của chuỗi dữ liệu hình vẽ. Điều này sẽ hiển thị công cụ biểu đồ.

 2. Bên dưới công cụ biểu đồ, trên tab thiết kế , trong nhóm dữ liệu , bấm chọn dữ liệu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại chọn nguồn dữ liệu , trong hộp danh mục (chuỗi) chú giải, hãy bấm vào chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thay đổi thứ tự.

 4. Bấm vào mũi tên di chuyển lên hoặc di chuyển xuống để di chuyển chuỗi dữ liệu đến vị trí bạn muốn.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×