Thay đổi thiết đặt Wi-Fi của bạn cho việc chia sẻ màn hình và video (Windows Phone 8.1)

Thông thường Skype for Business cho Windows Phone sẽ không hiển thị nội dung cuộc họp hoặc nguồn cấp video của người dự trong khi đang họp trừ khi bạn có kết nối Wi-Fi. Nếu bạn tắt các tùy chọn này và không kết nối Wi-Fi, thì Skype for Business sẽ tìm cách sử dụng kết nối dữ liệu của bạn để hiển thị tính năng chia sẻ màn hình và video. Để thay đổi thiết đặt Wi-Fi của bạn:

  • Đi đến Thêm Nút thiết đặt khác ở cuối màn hình > Thiết đặt > Yêu cầu Wi-Fi cho Video hoặc Yêu cầu Wi-Fi cho Nội dung.

Quan trọng: Việc tắt một hoặc cả hai tùy chọn này có thể làm cho phí dữ liệu cao hơn, khó xem nội dung hoặc video được chia sẻ, hoặc cả hai.

Xem Thêm

Thiết đặt Thoại

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×