Để thay thế tệp Bản chép lại và chú thích hiện có của video, trước tiên bạn cần xóa tệp hiện có.

  1. Mở cài đặt Video

  2. Bung rộng trường Bản chép lại và chú thích

  3. Chọn biểu tượng Xóa bên cạnh tệp. Bây giờ bạn có thể tải lên một tệp mới.

  4. Chọn Tải lên

  5. Chọn ngôn ngữ của tệp bạn muốn tải lên

  6. Chọn Chọn tệp để chọn tệp WebVTT từ máy tính của bạn

  7. Sau khi tải lên, tên tệp sẽ xuất hiện trong trường Bản chép lại và chú thích

Ghi chú: Hỗ trợ đính kèm nhiều tệp bản chép lại và phụ đề vào video sẽ ra mắt vào cuối năm 2022. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×