Thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi và đổ chuông đồng thời

Chuyển tiếp cuộc gọi đến vào điện thoại di động, điện thoại nhà riêng hay số điện thoại khác của bạn và không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi. Bạn cũng có thể dùng tính năng đổ chuông đồng thời của Lync để thiết lập cuộc gọi của bạn đổ chuông vào các số khác ngoài số điện thoại bàn hoặc Lync.

Hãy lưu ý rằng một vài tùy chọn này có thể không sẵn dùng cho tài khoản của bạn.

Chuyển tiếp cuộc gọi

 1. Hãy bấm biểu tượng Chuyển tiếp Cuộc gọi (ống nghe điện thoại) ở góc dưới bên trái cửa sổ chính của Lync.

 2. Trỏ tới Chuyển tiếp Cuộc gọi Đến và chọn một trong các tùy chọn sau:

 3. Điện thoại di động của bạn

 4. Điện thoại nhà riêng của bạn

 5. Thư thoại: nếu đã được thiết lập

 6. Khác: các số khác bạn đã xác định trong Lync

 7. Số hoặc Liên hệ mới: nhập số mà người khác có thể liên hệ với bạn theo số này hoặc chọn một liên hệ Lync mà bạn muốn người đó nhận các cuộc gọi của bạn.

Nếu không nhìn thấy số bạn muốn, hãy xem “Thêm số điện thoại" trong chủ đề này để tìm hiểu cách thêm chúng vào tài khoản Lync của bạn.

Đổ chuông đồng thời

 1. Hãy bấm biểu tượng Chuyển tiếp Cuộc gọi (ống nghe điện thoại) ở góc dưới bên trái cửa sổ chính của Lync.

 2. Hãy trỏ đến Đổ chuông Đồng thời và chọn một trong các tùy chọn sau. Các cuộc gọi của bạn sẽ đổ chuông tại nơi làm việc và theo số bạn chọn.

 3. Điện thoại di động của bạn

 4. Điện thoại nhà riêng của bạn

 5. Khác: các số khác bạn đã xác định trong Lync

 6. Số Mới: hãy bấm và nhập số mới

Nếu bạn không nhìn thấy số bạn muốn, hãy xem “Thêm số điện thoại" trong phần sau đây để tìm hiểu cách thêm chúng vào tài khoản Lync của bạn.

Mẹo: Để xem thêm tùy chọn, hãy bấm Thiết đặt Chuyển tiếp Cuộc gọi và chọn các lựa chọn khác.

Thêm số điện thoại

 1. Hãy bấm nút Tùy chọn ở góc trên bên phải cửa sổ chính của Lync rồi bấm tab Điện thoại.

 2. Dưới Số điện thoại của tôi, hãy chọn một hộp kiểm, chẳng hạn như Điện thoại Di động và nhập số của bạn. Chỉ dùng các chữ số và không dùng dấu ngoặc đơn hoặc gạch nối.

 3. Chọn các hộp bên cạnh các số bạn muốn hiện trên thẻ liên hệ của bạn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×