Thiết lập email trên Windows Phone

Nếu bạn đang tìm cách đăng nhập vào Office bằng tài khoản Microsoft của mình, bạn có thể gặp một thông báo yêu cầu bạn xin phép phụ huynh hoặc xác minh tuổi của bạn.

Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn lại thấy thông báo này, cùng cách giải quyết, xem mục Tài khoản cần sự chấp thuận của phụ huynh và tài khoản Microsoft dành cho trẻ em.

Thiết lập email trên Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows Phone 7.5 hoặc Windows Phone 7.

Nếu bạn đang tìm kiếm các bước dành cho điện thoại chạy Windows 10, hãy xem thiết lập email trong thư dành cho Windows 10.

Thiết lập thư trên điện thoại chạy Windows 8.1 hoặc phiên bản cũ hơn

dòng màu xám
Mở danh sách ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, rồi gõ nhẹ vào thiết đặt.

Sau đó, nhấn Email + tài khoản > Thêm tài khoản

dòng màu xám
Chọn loại tài khoản của bạn:

 • Tài khoản Outlook.com: nhấn Outlook.com hoặc Outlook (hoặc nhấn Windows Live nếu bạn đang dùng Windows 7/7.5).

 • Tài khoản Microsoft 365 : gõ nhẹ vào Exchange (hoặc gõ nhẹ vào Outlook nếu bạn đang sử dụng Windows 7/7.5).

 • Sử dụng Google cho Gmail, Yahoo! cho Yahoo Mail, v.v.

dòng màu xám
Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, ví dụ tony@contoso.com.

Sau đó, thêm mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào email của mình, rồi nhấn Đăng nhập.

Lưu ý: Nếu có sự cố khi kết nối với tài khoản email, bạn có thể cần Thiết lập email bằng IMAP hoặc POP. Bạn cũng có thể xem các trang trợ giúp Windows Phone 8 hoặc Windows Phone 7.

dòng màu xám
Nếu đã thiết lập xác minh hai bước cho tài khoản này, bạn có thể được yêu cầu xác nhận định danh của bạn trước khi bạn có thể tiếp tục.

Làm theo hướng dẫn để nhận được mã. Để tìm hiểu thêm, xem mục Tại sao Microsoft nhắn tin cho tôi?

dòng màu xám
Bạn đã hoàn tất việc thiết lập email trên Windows Phone của mình!

Việc đồng bộ hóa email và lịch có thể mất vài phút.

Dấu kiểm

Thiết lập thư trên điện thoại chạy Windows 8.1 hoặc phiên bản cũ hơn

dòng màu xám
mở danh sách ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, rồi gõ nhẹ vào thiết đặt > email + tài khoản

Chọn Thêm tài khoản > Outlook.

dòng màu xám
nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, ví dụ tony@contoso.com.

Sau đó, thêm mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào email của mình, rồi nhấn Đăng nhập.

dòng màu xám
chọn OK nếu Exchange ActiveSync yêu cầu bạn thực thi các chính sách hoặc đặt mật khẩu.

Và bạn đã hoàn tất!

Thông tin liên quan

Lưu ý: Nếu bạn đang thiết lập một tài khoản POP, chỉ email của bạn sẽ đồng bộ hóa vào thiết bị của bạn. Tất cả lịch và liên hệ của bạn vẫn được lưu trữ trên máy tính cục bộ của bạn.

 1. Trong danh sách Ứng dụng, hãy gõ nhẹ vào Thiết đặt > email+tài khoản > thêm tài khoản > tài khoản khác.

 2. Thêm địa chỉ email và mật khẩu của bạn, sau đó gõ nhẹ vào đăng nhập. Windows Phone sẽ tìm cách thiết lập email của bạn tự động, nhưng nếu không thể, hãy đảm bảo tên người dùng và mật khẩu của bạn là chính xác, sau đó chọn Thử lại. Nếu thiết bị vẫn không thể kết nối, hãy chọn Nâng cao > Internet Email.

 3. Trong Loại tài khoản, chọn POP hoặc IMAP và nhập tên máy chủ thư đến và đi của bạn. Nhập tên đầy đủ của máy chủ cho nhà cung cấp email của bạn. Nếu bạn cần trợ giúp để tìm các thiết đặt cần thiết, hãy xem mục các câu hỏi thường gặp cho thiết lập thiết bị di động của chúng tôi tại đây.

  Nếu bạn đang thêm tài khoản công ty hoặc trường học của mình và tổ chức của bạn sử dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp để lưu trữ email của bạn, thì các thiết đặt được liệt kê trong bảng dưới đây.

  Loại máy chủ

  Tên máy chủ

  Cổng

  Phương pháp mã hóa

  POP3 (máy chủ thư đến)

  outlook.office365.com

  995

  SSL

  IMAP4 (máy chủ thư đến)

  outlook.office365.com

  993

  SSL

  SMTP (máy chủ thư đi)

  smtp.office365.com

  587

  TLS

 4. Chọn Nâng cao và chọn các hộp Yêu cầu SSL cho thư đến và Yêu cầu SSL cho thư đi, rồi chọn đăng nhập.

 1. Khi bắt đầu, trượt nhanh sang trái vào danh sách ứng dụng , hãy chọn thiết đặt , rồi chọn email + tài khoản.

 2. Chọn Thêm tài khoản > tài khoản khác.

 3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, rồi chọn đăng nhập. Windows Phone sẽ cố gắng tự động thiết lập tài khoản email của bạn. Nếu thiết lập hoàn tất thành công, hãy bỏ qua đến bước 6.

 4. Nếu bạn thấy thông báo "chúng tôi không thể tìm thấy các thiết đặt cho thông tin tài khoản bạn đã nhập", hãy đảm bảo rằng địa chỉ email và mật khẩu là chính xác, rồi chọn thử lại. Nếu thiết lập hoàn tất thành công, hãy bỏ qua đến bước 6.

 5. Nếu tài khoản email của bạn không thể thiết lập tự động, hãy chọn nâng cao, rồi chọn Thư Internet. Nhập này:

  • Tên tài khoản Đây là tên mô tả cho tài khoản của bạn.

  • Tên bạn Nhập tên của bạn như bạn muốn nó xuất hiện khi bạn gửi thư email từ điện thoại của bạn.

  • Máy chủ email đến Đây là máy chủ email đến cho tài khoản của bạn. Nếu bạn đang kết nối với email Microsoft 365, tên máy chủ IMAP hoặc POP là Partner.Outlook.CN. Nếu bạn không sử dụng Microsoft 365, hãy xem phần mở rộng cài đặt máy chủ POP hoặc IMAP của bạn trong bài viết này.

  • Loại tài khoản Đây sẽ là POP hoặc IMAP.

  • Tên người dùng Đây là địa chỉ email đầy đủ của bạn, ví dụ, tony@contoso.cn.

  • Quên Đây là mật khẩu cho tài khoản email của bạn.

  • Máy chủ email đi (SMTP) Đây là tên máy chủ email đi. Nếu bạn đang kết nối với email Microsoft 365, tên máy chủ SMTP là Partner.Outlook.CN. Nếu bạn không sử dụng Microsoft 365, hãy xem Tìm thiết đặt máy chủ POP hoặc IMAP của bạn ở phần sau trong bài viết này.

  • Chọn nâng cao và chọn các hộp yêu cầu SSL cho thư đếnyêu cầu SSL cho thư đi.

 6. Chọn Đăng nhập.

Nếu bạn đang kết nối với email Microsoft 365, tên máy chủ cho IMAP, POP và SMTP là Partner.Outlook.CN. Các thiết đặt này có thể được dùng nếu bạn đang sử dụng phiên bản Microsoft 365 mới nhất.

Nếu bạn không kết nối với email Microsoft 365, hoặc nếu bạn không chắc chắn liệu bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của Microsoft 365, hãy làm như sau để tra cứu thiết đặt của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng Outlook trên web.

 2. Trong Outlook trên web, trên thanh công cụ, hãy chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > thư > pop và IMAP.

 3. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP, cũng như các thiết đặt khác mà bạn có thể cần nhập được liệt kê trên trang Thiết đặt cho Truy nhập POP và IMAP dưới Thiết đặt POP hoặc Thiết đặt IMAPThiết đặt SMTP.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Các tài khoản email Outlook bao gồm @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com hoặc @live.com cũng như các miền quốc tế, chẳng hạn như @outlook.co.uk hoặc mọi tên miền riêng được lưu trữ trên Outlook.com.

Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký tài khoản khi đăng nhập lần đầu vào Outlook trên Web. Sẽ không kết nối được với tài khoản email của bạn qua điện thoại di động nếu bạn chưa đăng ký tài khoản qua Outlook trên Web. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy đăng xuất. Sau đó, thử kết nối bằng cách sử dụng điện thoại di động của bạn.

 • Nếu bạn được nhắc tạo mã truyền nhưng lại không tạo, bạn sẽ không thể gửi và nhận email.

 • Nếu bạn không chấp nhận các chính sách được gửi tới điện thoại di động của mình, bạn sẽ không thể truy nhập thông tin trên điện thoại di động.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×