Thiết đặt

Dùng thiết đặt để chỉ rõ giọng nói, thông báo, tùy chọn khả năng truy nhập, liên hệ và các thiết đặt khác cho Lync 2013 cho Windows Phone.

Đến màn hình thiết đặt, hãy nhấn vào Thêm () ở dưới cùng bất kỳ màn hình Lync nào rồi nhấn thiết đặt.

Bạn muốn xem thiết đặt nào?

Đặt tùy chọn Chuyển tiếp Cuộc gọi

Để biết chi tiết về tất cả các tùy chọn Chuyển tiếp Cuộc gọi của bạn, hãy xem Chuyển tiếp cuộc gọi và đổ chuông đồng thời. Dù vậy hãy ghi nhớ những điều sau:

Quan trọng: Có hai điều quan trọng bạn cần biết nếu thay đổi bất kỳ thiết đặt mặc định nào của Chuyển tiếp Cuộc gọi.

 • Thiết đặt Chuyển tiếp Cuộc gọi là toàn cục và sẽ tự động được áp dụng cho tất cả các thiết bị được kết nối Lync của bạn (máy tính để bàn, Outlook OWA, di động). Nếu bạn thay đổi các thiết đặt này trên bất kỳ máy tính hoặc thiết bị được kết nối Lync, thiết đặt đó sẽ được phản ánh trên tất cả các thiết bị này--tương tự như cách hoạt động của Trạng thái Hiện diện Lync. Các thiết đặt Thoại còn lại chỉ áp dụng cho thiết bị hiện tại.

 • Khi bạn chắc chắn rằng mình đã kết hợp đúng các thiết đặt Chuyển tiếp Cuộc gọi, hãy nhấn vào vào dấu kiểm ở cuối màn hình. Tất cả các thiết đặt này được áp dụng cùng một lúc, vì vậy bạn chưa hoàn tất cho đến khi bạn nhấn vào dấu kiểm. Đừng bỏ lỡ nó!

Thận trọng: Tính năng Đổ chuông đồng thời cũng được sử dụng bởi Thiết đặt Thoại như lướt qua lỗi để bạn vẫn sẽ có thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi nếu Wi-Fi không sẵn có hoặc nếu tuỳ chọn Thiết đặt Thoại > Di động được chọn. Nếu bạn thiết lập Chuyển tiếp Cuộc gọi thành Tắt và/hoặc nếu bạn vô hiệu hóa tùy chọn Đổ chuông đồng thời, trong khi tuỳ chọn Thiết đặt Thoại > Di động được Bật, bạn sẽ không nhận được cuộc gọi Lync ngay cả khi bạn có kết nối Wi-Fi hoặc dữ liệu mạng di động.

Thiết đặt Thoại

Lưu ý:  Thiết đặt Thoại chỉ sẵn dùng cho Windows Phone 8.1--và chỉ khi tổ chức của bạn đã cấu hình Enterprise Voice trên Máy chủ Lync. Nếu bạn đã cài đặt Windows Phone 8.1 nhưng không thấy các tùy chọn này, tổ chức của bạn có thể đã không cấu hình Enterprise Voice.

Thiết đặt thoại mặc định là Luôn VoIP, trong đó Lync sẽ cố gắng dùng Wi-Fi để thực hiện IP cho phần phát âm hoặc cuộc gọi Lync lần đầu nhưng khi bạn không kết nối Wi-Fi, Lync sẽ dùng kết nối dữ liệu mạng di động của bạn.

Nếu bạn chọn chỉ VoIP qua Wi-Fi, khi bạn đang kết nối với một mạng Wi-Fi, đầu tiên Lync sẽ thử sử dụng Wi-Fi cho cuộc gọi Lync đến và đi. Khi bạn chọn tùy chọn này, các thiết đặt chuyển tiếp cuộc gọi của bạn cũng sẽ được thiết đặt thành đổ chuông đồng thời đến số di động của bạn--để khi bạn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi Lync trong khi bạn không kết nối với mạng Wi-Fi, số di động của bạn sẽ đổ chuông và kết nối bạn với cuộc gọi. Trong kịch bản này, cuộc gọi sẽ diễn ra qua mạng thoại di động của bạn nên video sẽ không sẵn có. Và nó sẽ sử dụng gói cước thoại di động của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn vô hiệu hóa tùy chọn đổ chuông đồng thời sau khi chọn tùy chọn này (VoIP qua mỗi Wi-Fi), bạn sẽ không nhận được cuộc gọi Lync qua số di động của bạn khi bạn không kết nối Wi-Fi.

Nếu bạn chọn Di động, khi bạn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi Lync, Lync sẽ gọi lại cho bạn theo số di động bạn đã chỉ định. Video sẽ không sẵn có trong kịch bản này. Khi bạn thực hiện một cuộc gọi Lync, phương pháp này sẽ sử dụng dữ liệu Wi-Fi (hoặc dữ liệu mạng di động, nếu Wi-Fi không sẵn có) để thiết lập kết nối đến các Máy chủ Lync, sau đó sẽ sử dụng gói cước thoại di động của bạn trong suốt thời gian gọi. Khi bạn chọn tùy chọn này, các thiết đặt Chuyển tiếp Cuộc gọi của bạn cũng sẽ được thiết lập thành đổ chuông đồng thời cho số di động của bạn. Đổ chuông đồng thời cho phép Lync gọi lại cho bạn theo số di động của bạn.

Thận trọng: 

 • Nếu bạn vô hiệu hóa tùy chọn đổ chuông đồng thời sau khi chọn tùy chọn này (Di động), bạn sẽ không nhận được cuộc gọi Lync qua số di động của bạn cho dù bạn có kết nối Wi-Fi hoặc dữ liệu mạng di động hay không.

 • Ngoài ra, nếu dùng Lync trên Windows Phone mà không đăng nhập, bạn vẫn có thể gia nhập cuộc gọi ở dạng ẩn danh - chỉ là không dùng được tùy chọn Mạng di động.

Yêu cầu Wi-Fi cho Nội dung Video hoặc Nội dung Cuộc họp

Để biết thông tin về các thiết đặt này, hãy đến Điều chỉnh thiết đặt sử dụng dữ liệu của bạn.

Số Điện thoại di động

Nhấn Số điện thoại di động và nhập số điện thoại di động của bạn cùng với mã quốc gia/vùng. Khi Lync không thể dùng Wi-Fi hoặc mạng dữ liệu di động để thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video, Lync sẽ gọi lại cho bạn qua số này để kết nối bạn với phần âm thanh của cuộc gọi Lync.

Thông báo Đẩy

Thông báo đẩy cho bạn biết về cuộc gọi thoại hoặc cuộc gọi video mới hoặc bị nhỡ, tin nhắn tức thời hoặc cảnh báo khi bạn đăng nhập vào Lync nhưng không hoạt động trên thiết bị di động của bạn. Để bật thông báo đẩy, hãy đặt thiết đặt Thông báo đẩy thành Bật.

Ảnh

Để hiện ảnh của bạn và xem ảnh của các liên hệ khác trên thiết bị di động của bạn, hãy đặt thiết đặt Hiện ảnh thành Bật.

Truy nhập Danh bạ

Để cho phép Lync truy nhập các liên hệ trên điện thoại di động của bạn bằng cách tìm kiếm, hãy đặt thiết đặt Danh bạ thành Bật.

Exchange

Màn hình Exchange là nơi bạn đi nếu bạn cần điều chỉnh các thiết đặt để chỉ dẫn Lync cách kết nối với các máy chủ có hỗ trợ cuộc họp và thư thoại.

Quan trọng: Thường thì không cần thay đổi các thiết đặt này. Đừng tắt Sử dụng Thông tin xác thực của Lync hoặc Máy chủ Auto-Detect trừ khi nhóm hỗ trợ của bạn hướng dẫn bạn làm như vậy và cung cấp cho bạn các giá trị đúng để nhập vào.

Nếu bạn được hướng dẫn để thay đổi thông tin xác thực Máy chủ Exchange của mình:

 1. Chuyển Sử dụng Thông tin xác thực của Lync sang tắt.

 2. Gõ nhẹ vào trường thích hợp và nhập tên người dùng của mình, địa chỉ email và mật khẩu, sau đó đóng màn hình.

Nếu bạn được hướng dẫn tắt chức năng Máy chủ Auto-Detect:

 1. Chuyển Máy chủ Auto-Detect sangTắt.

 2. Gõ nhẹ vào trường rỗng và nhập tên miền đủ điều kiện (FQDN) hoặc URL của Máy chủ tran web Exchange, chính xác như nhóm hỗ trợ đã cung cấp cho bạn. Sau đó đóng màn hình.

HTTP Proxy

Có thể cần phải có thông tin HTTP Proxy nếu bạn kết nối với mạng Wi-Fi có yêu cầu thông tin proxy. Nếu bạn không cấu hình thông tin proxy, bạn vẫn có thể đăng nhập và gửi IM hoặc gọi tới những người dùng được kết nối với cùng mạng Wi-Fi. Tuy nhiên, đối với bất kỳ hoạt động nào khác, bạn cần phải chỉ định thông tin proxy trong phần Thiết đặt. Ứng dụng không thể khám phá proxy từ Thiết đặt điện thoại của bạn, vì vậy bạn cần phải thêm thông tin proxy riêng trong thiết đặt ứng dụng Lync. Để thêm thông tin proxy, hãy thực hiện bước sau:

 1. Ở dưới cùng, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng Thêm (…), sau đó gõ nhẹ vào cài đặt.

 2. Gõ nhẹ HTTP Proxy, trên màn hình HTTP Proxy, rồi nhập thông tin proxy Wi-Fi của bạn, sau đó gõ nhẹ Đặt Proxy.

Nếu bạn không biết thông tin proxy, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của bạn.

TTY

Chế độ điện thoại văn bản (TTY) được dùng để gửi văn bản qua đường điện thoại. Một thiết bị TTY phải được kết nối vào Windows Phone để diễn giải âm thanh đã được chỉnh sửa. Nếu không, có thể bạn sẽ thấy chất lượng âm thanh kém. Sử dụng chế độ TTY trong cuộc gọi hội thảo cũng có thể gây ra vấn đề về chất lượng âm thanh.

 • Theo mặc định, TTY được tắt. Hãy gõ nhẹ vào Bật để bật nó.

Chủ đề có độ tương phản cao

Nếu bạn dùng các thiết đặt chung trên điện thoại của bạn để chọn chủ đề có độ tương phản cao, Lync cũng sẽ hiển thị ở độ tương phản cao. Độ tương phản cao tăng độ tương phản giữa văn bản và nền, giúp cho việc đọc và định hướng trên màn hình có thể dễ dàng hơn. Để bật chế độ này:

 1. Trong danh sách Ứng dụng, hãy nhấn Thiết đặt > Dễ truy nhập.

 2. Bật Độ tương phản cao.

Phóng to

Khi bạn bật phóng to trên điện thoại, bạn có thể dùng các cử chỉ để phóng to bất kỳ trang nào mà bạn đang xem, bao gồm cả các trang Lync. Để bật chế độ này:

 1. Trong danh sách Ứng dụng, hãy nhấn Thiết đặt > Dễ truy nhập.

 2. Bật Phóng to.

 3. Trên bất kỳ trang nào mà bạn muốn phóng đại, hãy thực hiện như sau:

 4. Để phóng to tối đa, hãy gõ đúp vào màn hình bằng hai ngón tay.

 5. Để thay đổi mức phóng đại, hãy gõ đúp và giữ bằng hai ngón tay, rồi quét lên hoặc xuống để tăng hay giảm mức phóng đại.

Ghi nhật ký

Nhật ký được người quản trị hệ thống dùng để thu thập, phân tích và lưu dữ liệu. Người quản trị hệ thống có thể yêu cầu bạn bật tùy chọn ghi nhật ký để khắc phục sự cố. Nếu không được yêu cầu, bạn không cần quan tâm tới tùy chọn này.

 • Để bật Ghi nhật ký Chẩn đoán, hãy đặt Ghi nhật ký Chẩn đoán thành Bật.

Hãy giúp chúng tôi cải thiện Lync

Nếu tổ chức của bạn đã bật tính năng này, bạn có thể chọn tham gia Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng của Microsoft (CEIP). Khi bạn tham gia, Windows Phone của bạn sẽ tự động gửi thông tin cơ bản, ẩn danh về cách thức bạn dùng các chương trình và thiết bị, số lượng lỗi và loại lỗi mà bạn đã gặp cũng như tốc độ dịch vụ đến Microsoft. Thông tin này được kết hợp với dữ liệu CEIP khác nhằm giúp Microsoft giải quyết sự cố và cải tiến các sản phẩm và tính năng mà khách hàng dùng thường xuyên nhất. Microsoft không thu thập thông tin về tên, địa chỉ của bạn hoặc thông tin liên hệ khác.

Theo mặc định, tham gia của bạn trong CEIP được tắt. Nếu bạn muốn tham gia, hãy nhấn Thiết đặt > Hãy giúp chúng tôi cải thiện Lync và chuyển Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng để Bật.

Tải lên Nhật ký Đăng nhập

Tính năng Báo cáo Lỗi Đăng nhập sẽ tự động tạo một báo cáo lỗi khi bạn không đăng nhập được vào Lync.

Từ màn hình thiết đặt, bạn có thể chọn thời điểm tải lên báo cáo lỗi đăng nhập cho Microsoft.

 1. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm (…), sau đó nhấn vào cài đặt.

 2. Nhấn Tải lên Nhật ký Đăng nhập, trên màn hình tiếp theo, hãy chọn thời điểm mà bạn muốn tải lên nhật ký lỗi đăng nhập.

Trợ giúp trực tuyến

Để xem các chủ đề và video trợ giúp trực tuyến về cách dùng Lync trên Window Phone, hãy thực hiện thao tác sau:

 • Từ màn hình bất kỳ, nhấn biểu tượng Thêm (…) ở phần dưới cùng, nhấn vào giới thiệu, sau đó nhấn vào Trợ giúp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×