Thiết đặt lịch

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lịch được tích hợp hoàn toàn với email, liên hệ và các tính năng khác của Outlook Web App. Hãy dùng tab Lịch trong Thiết đặt để điều khiển giao diện mặc định và các thiết đặt cho lịch của bạn.

Để tới tab lịch từ trang chính Outlook Web App , đi đến góc trên và chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt >tùy chọn> thiết đặt>lịch. Khi bạn đã làm thay đổi, hãy bấm lưu.

Tôi muốn thay đổi thiết đặt cho

Hình thức

Lời nhắc

Xử lý tự động

Thông báo tin nhắn văn bản

Hình thức

Dùng thiết đặt Hình thức để điều khiển diện mạo cho lịch của bạn.

Thiết đặt

Mô tả

Hiển thị tuần làm việc là

Chọn những ngày để hiển thị khi bạn chọn dạng xem Tuần Làm việc trong lịch.

Đặt giờ làm việc

Những giờ ngoài giờ làm việc được hiển thị bằng một màu sẫm hơn phần còn lại của lịch. Khi bạn dùng Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động, thời gian làm việc của mỗi người dự sẽ được xem xét trong thời gian họp được đề xuất.

Hiển thị số tuần trong dạng xem Tháng

Chọn tùy chọn này để hiển thị số tuần khi bạn xem lịch ở dạng xem Tháng.

Ngày đầu tiên của tuần

Ngày bạn chọn ở đây sẽ xuất hiện như là ngày đầu tiên của tuần trong dạng xem Tuần.

Hiển thị giờ trong

Dùng thiết đặt này để đặt bước tăng mà trong đó lịch hiện thời gian. Dùng các nút tùy chọn để chọn bước tăng 15 phút hoặc bước tăng 30 phút.

Đầu trang

Lời nhắc

Thiết đặt Lời nhắc điều khiển lời nhắc mặc định cho các mục trên lịch của bạn. Theo mặc định, lời nhắc được bật và được thiết lập 15 phút trước khi một mục đến hạn.

Thiết đặt

Mô tả

Hiển thị cảnh báo lời nhắc

Chọn hộp kiểm này để hiển thị lời nhắc cho mục lịch.

Phát âm thanh khi một lời nhắc đến hạn

Chọn hộp kiểm này để phát âm thanh khi một lời nhắc đến hạn.

Lời nhắc mặc định

Dùng thiết đặt này để đặt khoảng thời gian trước khi xảy ra một sự kiện mà bạn muốn lời nhắc mặc định xuất hiện.

Đầu trang

Xử lý tự động

Dùng thiết đặt Xử lý tự động để điều khiển cách xử lý các yêu cầu họp, phản hồi và thông báo.

Thiết đặt

Mô tả

Tự động đặt các yêu cầu họp mới vào lịch của tôi, đánh dấu là Dự kiến

Chọn hộp kiểm này để tự động thêm các cuộc họp mới vào lịch của bạn và đánh dấu chúng là Dự kiến. Việc chọn tùy chọn này sẽ không gửi thư trả lời cho người tổ chức cuộc họp.

Xóa những yêu cầu họp và phản hồi đã được cập nhật

Chọn hộp kiểm này để tự động loại bỏ những yêu cầu họp và phản hồi đã lỗi thời khỏi Hộp thư đến của bạn.

Tự động xử lý yêu cầu và phản hồi từ những người gửi bên ngoài

Chọn hộp kiểm này để áp dụng yêu cầu họp và phản hồi từ những người không có trong danh bạ của tổ chức của bạn vào lịch. Theo mặc định, yêu cầu họp và phản hồi từ những người không có trong danh bạ sẽ không được áp dụng vào lịch của bạn.

Xóa thông báo về những cuộc họp đã chuyển tiếp

Chọn hộp kiểm này để tự động chuyển các thông báo chuyển tiếp cuộc họp vào thư mục Mục đã Xóa. Theo mặc định, bạn sẽ nhận được những thông báo này khi một cuộc họp do bạn tổ chức được một trong những người dự cuộc họp chuyển tiếp cho người nhận mới. Việc chọn tùy chọn này không ảnh hưởng đến việc xử lý các phản hồi yêu cầu họp.

Đầu trang

Thông báo tin nhắn văn bản

Bạn có thể để cho thông báo về các sự kiện lịch được gửi trực tiếp đến điện thoại của bạn dưới dạng tin nhắn văn bản. Nếu bạn chưa thiết lập thông báo nhắn tin văn bản, bạn sẽ thấy một nút có nhãn thiết lập thông báo. Sau khi thiết lập thông báo tin nhắn văn bản, bạn sẽ có thể quản lý các thiết đặt này.

Thiết đặt

Mô tả

Thông báo khi lịch của tôi được cập nhật trong <số ngày) ngày tiếp theo

Chọn hộp kiểm này để nhận thông báo văn bản về các cập nhật lịch của bạn. Sau khi bạn chọn hộp kiểm này, hãy chọn từ 1 đến 7 ngày. Chọn hộp kiểm Chỉ trong giờ làm việc để chỉ nhận thông báo trong giờ làm việc mà bạn đã đặt trong thiết đặt Hình thức.

Thông báo nhắc họp

Chọn hộp kiểm này để được gửi thông báo văn bản về các cuộc họp sắp tới. Chọn hộp kiểm Chỉ trong giờ làm việc để chỉ nhận thông báo trong giờ làm việc mà bạn đã đặt trong thiết đặt Hình thức.

Chương trình lịch hàng ngày

Chọn hộp kiểm này để nhận một chương trình hàng ngày qua tin nhắn văn bản. Sau khi bạn chọn hộp kiểm này, hãy chọn thời gian bạn muốn nhận chương trình.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×