Thiết lập các ứng dụng Office và email trên Android

Thiết lập các ứng dụng Office và email trên Android

Chọn gói dịch Office 365 bạn từ danh sách bên dưới.

  • Chọn gói của bạn
  • Office 365 Toàn thế giới
  • Office 365 vận hành bởi 21Vianet

Để biết hướng dẫn từng bước, hãy chọn các ứng dụng bạn muốn thiết lập trên Android.

Lưu ý: Bạn đang sử dụng Chromebook? Bạn có thể cài đặt các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động cho Android trên Chromebook nếu bạn có Cửa hàng Google Play hoặc sử dụng Office Online nếu bạn có Google Web Store.

Chủ đề liên quan

Câu hỏi thường gặp về khắc phục sự cố thiết lập email trên thiết bị di động
Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn

Thiết lập các Microsoft 365 được 21Vianet vận hành trên thiết bị chạy iOS của bạn:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×