Thiết lập không thể tiếp tục vì Outlook không được cấu hình để có một hồ sơ mặc định

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lỗi này xảy ra sau khi bạn cài đặt ứng dụng và giao thức được dùng để đồng bộ hóa được không thiết lập Outlook. Làm theo các bước khắc phục sự cố bên dưới thứ tự được cung cấp để khắc phục vấn đề này.

Đặt lại các giao thức để trỏ tới Outlook

 1. Trong Windows, hãy bấm bắt đầu > thiết đặt > ứng dụng, sau đó chọn ứng dụng mặc định ở bên trái.

 2. Chọn đặt mặc định theo ứng dụng.

 3. Tìm Outlook trong danh sách các ứng dụng, hãy bấm vào nó và chọn quản lý.

 4. Kiểm tra từng kiểu tệp để bảo đảm bảo rằng chúng được liên kết với Outlook. Nếu bạn tìm thấy một mà không, hãy bấm ở bên phải của loại tệp và chọn Outlook từ danh sách.

 5. Đóng cửa sổ và sau đó chạy sửa chữa Office. Các bước để truy cập vào công cụ sửa sẽ tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn. Chọn hệ điều hành từ các tùy chọn bên dưới.

  • Chọn hệ điều hành của bạn
  • Windows 10
  • Windows 8 hoặc 8.1
  • Windows 7 hoặc Vista
  1. Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc dưới bên trái), rồi chọn Ứng dụng và Tính năng trên menu bật lên.

   Ảnh chụp màn hình menu bắt đầu hiển thị Ứng dụng và Tính năng
  2. Chọn sản phẩm Microsoft Office mà bạn muốn sửa chữa, rồi chọn Sửa đổi.

   Lưu ý: Hành động này sẽ sửa chữa cả bộ Office ngay cả khi bạn chỉ muốn sửa chữa một ứng dụng như Word hay Excel. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng độc lập thì hãy tìm kiếm ứng dụng đó theo tên.

  3. Tùy theo việc bản Office của bạn là Click-to-run hay dựa trên nền MSI, bạn sẽ thấy các tùy chọn sau để tiến hành sửa chữa. Làm theo các bước cho loại bản cài đặt của bạn.

   Click-to-run

   Trong cửa sổ Bạn muốn sửa chữa Chương trình Office của mình bằng cách nào, chọn Sửa chữa trực tuyến > Sửa chữa để đảm bảo mọi lỗi đều được sửa chữa. (Tùy chọn Sửa chữa nhanh với tốc độ cao hơn cũng sẵn dùng nhưng tùy chọn này chỉ phát hiện, rồi thay thế các tệp bị hỏng.)

   Dựa trên nền tảng MSI

   Trong Thay đổi bản cài đặt của bạn, hãy chọn Sửa chữa, rồi bấm vào Tiếp tục.

  4. Hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc sửa chữa.

  1. Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (ở góc dưới bên trái), rồi chọn Panel điều khiển từ menu bật lên.

   Danh sách các tùy chọn và lệnh nhìn thấy sau khi nhấn phím logo Windows + X
  2. Từ dạng xem Danh mục, dưới Chương trình, chọn Gỡ cài đặt chương trình.

  3. Bấm chuột phải vào sản phẩm Microsoft Office bạn muốn sửa chữa, rồi từ menu thả xuống, chọn Thay đổi.

   Lưu ý: Nếu bạn có bộ sản phẩm như Microsoft 365 Family, Office Home & Student 2016 hoặc Office Home and Student 2013, hãy tìm kiếm tên bộ sản phẩm đó, kể cả khi bạn chỉ muốn sửa chữa một ứng dụng cụ thể như Word hoặc Excel. Nếu bạn có một ứng dụng độc lập như Word hoặc Excel, hãy tìm kiếm tên ứng dụng.

  4. Tùy thuộc bản Office của bạn là Click-to-run hay dựa trên nền tảng MSI, hãy thực hiện các thao tác dưới đây dành cho loại bản cài đặt Office của bạn:

   Loại bản cài đặt Click-to-Run:

   Trong Bạn muốn sửa chữa Chương trình Office của mình bằng cách nào, chọn Sửa chữa Trực tuyến để đảm bảo mọi lỗi đều được sửa chữa, rồi chọn Sửa chữa. (Tùy chọn Sửa chữa Nhanh với tốc độ cao hơn cũng sẵn dùng nhưng tùy chọn này chỉ phát hiện, rồi thay thế các tệp bị hỏng.)

   Loại bản cài đặt dựa trên nền tảng MSI:

   Trong Thay đổi bản cài đặt của bạn, hãy chọn Sửa chữa, rồi bấm vào Tiếp tục.

  5. Hãy làm theo các hướng dẫn còn lại trên màn hình để hoàn thành việc sửa chữa.

  1. Bấm vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows 7 > Panel điều khiển.

  2. Từ dạng xem Danh mục, dưới Chương trình, chọn Gỡ cài đặt chương trình.

  3. Bấm vào sản phẩm Office mà bạn muốn sửa chữa, rồi bấm vào Thay đổi.

   Lưu ý: Nếu bạn có bộ sản phẩm như Microsoft 365 Family, Office Home & Student 2016 hoặc Office Home and Student 2013, hãy tìm kiếm tên bộ sản phẩm đó, kể cả khi bạn chỉ muốn sửa chữa một ứng dụng cụ thể như Word hoặc Excel. Nếu bạn có một ứng dụng độc lập như Word hoặc Excel, hãy tìm kiếm tên ứng dụng.

  4. Tùy thuộc bản Office của bạn là Click-to-run hay dựa trên nền tảng MSI, hãy thực hiện các thao tác dưới đây dành cho loại bản cài đặt Office của bạn:

   Loại bản cài đặt Click-to-Run:

   Trong Bạn muốn sửa chữa Chương trình Office của mình bằng cách nào, chọn Sửa chữa Trực tuyến để đảm bảo mọi lỗi đều được sửa chữa, rồi chọn Sửa chữa. (Tùy chọn Sửa chữa Nhanh với tốc độ cao hơn cũng sẵn dùng nhưng tùy chọn này chỉ phát hiện, rồi thay thế các tệp bị hỏng.)

   Loại bản cài đặt dựa trên nền tảng MSI:

   Trong Thay đổi bản cài đặt của bạn, hãy chọn Sửa chữa, rồi bấm vào Tiếp tục.

  5. Hãy làm theo các hướng dẫn còn lại trên màn hình để hoàn thành việc sửa chữa.

 6. Sau khi hoàn tất việc sửa chữa và bạn đã khởi động lại PC của bạn, mở iCloud và kiểm tra nếu nó có thể đồng bộ mà không có vấn đề.

Dỡ cài đặt phiên bản trước của Office

Bạn có thể có một phiên bản cũ hơn của Office vẫn được cài đặt trên PC của bạn đang gây ra lỗi này. Để kiểm tra, mở Panel điều khiển, hãy chọn chương trình và tính năngvà xem qua danh sách cho bất kỳ phiên bản khác của Office có thể cài đặt. Nếu trạng thái trong các phiên bản cũ hơn, hãy chọn nó và bấm dỡ cài đặt. Khởi động lại máy tính của bạn và kiểm tra nếu này khắc phục vấn đề.

Dỡ cài đặt Office khỏi ứng dụng Microsoft Store

Nếu Office đã được cài đặt sẵn trên PC của bạn hoặc đã được cài đặt từ Microsoft Store nó có thể không hoạt động với iCloud. Bạn sẽ cần phải dỡ cài đặt Office và sau đó cài đặt nó để khắc phục vấn đề. Cách thực hiện:

 1. Chọn Bắt đầu Biểu tượng Bắt đầu của Windows 10 > Cài đặt Nút Cài đặt trên menu Bắt đầu của Windows 10 > Ứng dụng.

 2. Bên dưới ứng dụng & tính năng chọn Ứng dụng Microsoft Office trên máy tính. Nếu bạn không tìm thấy tên đó, hãy xem qua danh sách cho bất kỳ phiên bản khác của Office có thể được cài đặt và chọn nó.

 3. Chọn Gỡ cài đặt.

Khởi động lại máy tính của bạn và sau đó làm theo các bước trong tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 365 hoặc Office 2019 trên PC hoặc máy Mac để cài đặt lại Office.

Chạy các lệnh PowerShell

Bạn có thể chạy các lệnh PowerShell trên PC của bạn để cấu hình lại ứng dụng. Trước khi bạn thực hiện các bước này, hãy nhớ đăng nhập chứng danh của bạn vào Outlook khi bạn có thể được nhắc đăng nhập trở lại. Ngoài ra, bạn sẽ cần đặc quyền của người quản trị. Sau khi chạy các lệnh này, bạn sẽ cần sửa chữa Office.

 1. Bấm bắt đầu và nhập powershell thanh tìm kiếm.

 2. Bấm chuột phải vào biểu tượng ứng dụng Windows PowerShell và chọn chạy là người quản trị.

 3. Sau khi bạn đang ở trong PowerShell, hãy gõ lệnh sau đây:

  Get-AppxProvisionedPackage-trực tuyến | vị trí đối tượng {$_.packagename – chẳng hạn như "* Outlook *"} | Loại bỏ-AppxProvisionedPackage – trực tuyến

  Get-AppxPackage "* Outlook *" | Loại bỏ-AppxPackage

 4. Đóng ứng dụng PowerShell và sau đó khởi động lại nó mà không chọn chạy là người quản trị.

 5. Khởi động lại PC của bạn.

 6. Sửa chữa Office. Các bước để truy cập vào công cụ sửa sẽ tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn. Chọn hệ điều hành từ các tùy chọn bên dưới.

  • Chọn hệ điều hành của bạn
  • Windows 10
  • Windows 8 hoặc 8.1
  • Windows 7 hoặc Vista
  1. Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc dưới bên trái), rồi chọn Ứng dụng và Tính năng trên menu bật lên.

   Ảnh chụp màn hình menu bắt đầu hiển thị Ứng dụng và Tính năng
  2. Chọn sản phẩm Microsoft Office mà bạn muốn sửa chữa, rồi chọn Sửa đổi.

   Lưu ý: Hành động này sẽ sửa chữa cả bộ Office ngay cả khi bạn chỉ muốn sửa chữa một ứng dụng như Word hay Excel. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng độc lập thì hãy tìm kiếm ứng dụng đó theo tên.

  3. Tùy theo việc bản Office của bạn là Click-to-run hay dựa trên nền MSI, bạn sẽ thấy các tùy chọn sau để tiến hành sửa chữa. Làm theo các bước cho loại bản cài đặt của bạn.

   Click-to-run

   Trong cửa sổ Bạn muốn sửa chữa Chương trình Office của mình bằng cách nào, chọn Sửa chữa trực tuyến > Sửa chữa để đảm bảo mọi lỗi đều được sửa chữa. (Tùy chọn Sửa chữa nhanh với tốc độ cao hơn cũng sẵn dùng nhưng tùy chọn này chỉ phát hiện, rồi thay thế các tệp bị hỏng.)

   Dựa trên nền tảng MSI

   Trong Thay đổi bản cài đặt của bạn, hãy chọn Sửa chữa, rồi bấm vào Tiếp tục.

  4. Hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc sửa chữa.

  1. Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (ở góc dưới bên trái), rồi chọn Panel điều khiển từ menu bật lên.

   Danh sách các tùy chọn và lệnh nhìn thấy sau khi nhấn phím logo Windows + X
  2. Từ dạng xem Danh mục, dưới Chương trình, chọn Gỡ cài đặt chương trình.

  3. Bấm chuột phải vào sản phẩm Microsoft Office bạn muốn sửa chữa, rồi từ menu thả xuống, chọn Thay đổi.

   Lưu ý: Nếu bạn có bộ sản phẩm như Microsoft 365 Family, Office Home & Student 2016 hoặc Office Home and Student 2013, hãy tìm kiếm tên bộ sản phẩm đó, kể cả khi bạn chỉ muốn sửa chữa một ứng dụng cụ thể như Word hoặc Excel. Nếu bạn có một ứng dụng độc lập như Word hoặc Excel, hãy tìm kiếm tên ứng dụng.

  4. Tùy thuộc bản Office của bạn là Click-to-run hay dựa trên nền tảng MSI, hãy thực hiện các thao tác dưới đây dành cho loại bản cài đặt Office của bạn:

   Loại bản cài đặt Click-to-Run:

   Trong Bạn muốn sửa chữa Chương trình Office của mình bằng cách nào, chọn Sửa chữa Trực tuyến để đảm bảo mọi lỗi đều được sửa chữa, rồi chọn Sửa chữa. (Tùy chọn Sửa chữa Nhanh với tốc độ cao hơn cũng sẵn dùng nhưng tùy chọn này chỉ phát hiện, rồi thay thế các tệp bị hỏng.)

   Loại bản cài đặt dựa trên nền tảng MSI:

   Trong Thay đổi bản cài đặt của bạn, hãy chọn Sửa chữa, rồi bấm vào Tiếp tục.

  5. Hãy làm theo các hướng dẫn còn lại trên màn hình để hoàn thành việc sửa chữa.

  1. Bấm vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows 7 > Panel điều khiển.

  2. Từ dạng xem Danh mục, dưới Chương trình, chọn Gỡ cài đặt chương trình.

  3. Bấm vào sản phẩm Office mà bạn muốn sửa chữa, rồi bấm vào Thay đổi.

   Lưu ý: Nếu bạn có bộ sản phẩm như Microsoft 365 Family, Office Home & Student 2016 hoặc Office Home and Student 2013, hãy tìm kiếm tên bộ sản phẩm đó, kể cả khi bạn chỉ muốn sửa chữa một ứng dụng cụ thể như Word hoặc Excel. Nếu bạn có một ứng dụng độc lập như Word hoặc Excel, hãy tìm kiếm tên ứng dụng.

  4. Tùy thuộc bản Office của bạn là Click-to-run hay dựa trên nền tảng MSI, hãy thực hiện các thao tác dưới đây dành cho loại bản cài đặt Office của bạn:

   Loại bản cài đặt Click-to-Run:

   Trong Bạn muốn sửa chữa Chương trình Office của mình bằng cách nào, chọn Sửa chữa Trực tuyến để đảm bảo mọi lỗi đều được sửa chữa, rồi chọn Sửa chữa. (Tùy chọn Sửa chữa Nhanh với tốc độ cao hơn cũng sẵn dùng nhưng tùy chọn này chỉ phát hiện, rồi thay thế các tệp bị hỏng.)

   Loại bản cài đặt dựa trên nền tảng MSI:

   Trong Thay đổi bản cài đặt của bạn, hãy chọn Sửa chữa, rồi bấm vào Tiếp tục.

  5. Hãy làm theo các hướng dẫn còn lại trên màn hình để hoàn thành việc sửa chữa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×