Thiết lập Lync cho Mac 2011 cho Office 365

Nếu tổ chức của bạn đang dùng Lync cho Mac 2011, bạn có thể dùng nó với Microsoft 365tài khoản công ty hoặc trường học của mình.

Để sử dụng Lync cho Mac 2011 với Microsoft 365 bạn cần tới cổng thông tin Office 365 và bấm Cài đặt Lync. Lưu ý: Nút Cài đặt Lync chỉ sẵn dùng nếu Lync là một phần thuộc gói của bạn và chưa được cài đặt.

Nếu bạn vẫn chưa cài đặt Lync cho Mac 2011, bạn có thể cài đặt từ vị trí này: Lync cho Mac 2011.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×