Thiết lập tài khoản Outlook trong ứng dụng thư của iOS

Bài viết này chỉ dùng để thiết lập tài khoản email của bạn! Nếu bạn đang gặp sự cố khi sử dụng ứng dụng Outlook cho iOS, hãy Mở phiếu hỗ trợ trong ứng dụng Outlook.

Nếu bạn có tài khoản cơ quan hoặc trường học sử dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp hay tài khoản dựa trên Exchange thì có thể người quản trị CNTT của bạn sẽ đặt thêm yêu cầu cho bạn. Ví dụ: nếu bạn có thiết bị do công ty quản lý thì máy chủ Exchange tại chỗ sẽ được đặt cấu hình để xác thực cơ bản hoặc công ty của bạn sẽ yêu cầu quản lý ứng dụng dành cho thiết bị di động để bảo vệ ứng dụng. Hãy xem mục Thiết lập tài khoản cơ quan hoặc trường học có các yêu cầu bổ sung dưới đây để biết hướng dẫn cụ thể.

Bước 1
Hình ảnh của đường xám

Lưu ý: Nếu bạn có tài khoản cơ quan yêu cầu ứng dụng Intune Company Portal, hãy cài đặt ứng dụng đó từ App Store trước khi thiết lập Outlook for iOS. Người quản trị CNTT của bạn có thể có hoặc có thể không yêu cầu bạn Đăng ký thiết bị chạy iOS của bạn trong Intune.

Tải xuống Outlook for iOS từ App Store của iOS, rồi mở ứng dụng đó. Biểu tượng có dạng như sau:

Ứng dụng Outlook trên iOS

Lưu ý: Xem yêu cầu hệ thống cho các thiết bị chạy iOS ở đây.

Bước 2
Hình ảnh của đường xám
Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Outlook cho iOS, hãy nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, rồi nhấn vào Thêm tài khoản.

Nếu không, hãy mở Menu > nhấn vào thiết đặt Thiết đặt ứng dụng Outlook > Thêm tài khoản > Thêm tài khoản email.

Nhập địa chỉ email của bạn

Bước 3
Hình ảnh của đường xám
Nếu bạn được yêu cầu chọn nhà cung cấp email của mình, vui lòng liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để được hỗ trợ khi có thể có một cấu hình sai.

Bạn cũng có thể thiết lập thủ công tài khoản email của mình hoặc sử dụng IMAP/POP.

Bước 4
Hình ảnh của đường xám
Nhập mật khẩu tài khoản email của bạn, rồi nhấn vào đăng nhập.

Lưu ý: Màn hình đăng nhập của bạn có thể hiển thị khác, tùy thuộc vào nhà cung cấp email của bạn.

Nhập mật khẩu Outlook.com của bạn

Bước 5
Hình ảnh của đường xám
Nếu đã bật xác thực đa yếu tố, hãy xác minh danh tính của bạn. Để biết thêm thông tin, xem mục Tổng quan về thông tin bảo mật.

Kiểm tra tin nhắn văn bản của bạn và nhập mã 6 chữ số.

Bước 6
Hình ảnh của đường xám
Chấp nhận bất kỳ lời nhắc nào cho quyền mà bạn có thể nhận được.

Trượt nhanh qua các tính năng và giờ thì bạn đã sẵn sàng sử dụng Outlook cho iOS!

Thiết lập tài khoản cơ quan hoặc trường học có các yêu cầu bổ sung

Một số tài khoản cơ quan hoặc trường học sẽ có các yêu cầu bảo mật bổ sung trước khi bạn có thể sử dụng Outlook for iOS. Nếu bạn không chắc tình huống nào trong số này áp dụng cho tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình, hãy trao đổi với Microsoft 365người quản trị của bạn.

Bấm vào nút bung rộng để mở:

Sau khi bạn bắt đầu quy trình đăng ký, bạn phải hoàn thành quy trình trong toàn bộ kể từ khi tạm dừng cho nhiều hơn một vài phút thường dừng tiến độ của bạn và yêu cầu bạn phải bắt đầu lại. Nếu quá trình này không thành công, bạn cần trở lại ứng dụng Company Portal để thử lại.

 1. Mở App Store của iOS. Tìm kiếm và tải xuống ứng dụng Intune Company Portal.

 2. Tiếp theo, hãy tìm kiếm và tải xuống ứng dụng Microsoft Authenticator.

 3. Làm theo quy trình trong bài viết Thiết lập quyền truy nhập vào các tài nguyên công ty của bạn để đăng ký điện thoại hoặc máy tính bảng chạy iOS của bạn. Quan trọng: Sau khi bắt đầu quy trình đăng ký, bạn nên hoàn thành toàn bộ quy trình bởi việc tạm dừng quá vài phút thường sẽ dừng tiến độ của bạn và yêu cầu bạn bắt đầu lại. Nếu quy trình này không thành công, bạn cần trở lại ứng dụng Company Portal để thử lại.

  Lưu ý: Trong trường hợp bạn được nhắc thực hiện xác thực đa yếu tố, vui lòng tham khảo mục Tổng quan về thông tin bảo mật.

 4. Mở ứng dụng Outlook cho iOS. Biểu tượng có dạng như sau:

  Ứng dụng Outlook trên iOS

  Lưu ý: Khi thiết bị được đăng ký, bạn có thể cài đặt các ứng dụng được quản lý – gồm cả Outlook – theo một số cách khác nhau: 

  • Bạn cài đặt ứng dụng từ ứng dụng Company Portal

  • Có thể công ty của bạn sẽ tự động cài đặt ứng dụng trong quy trình đăng ký

 5. Nếu bạn thấy tài khoản của mình, hãy nhấn vào Thêm tài khoản.

  Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn không được tự động tìm thấy thì hãy nhập thủ công địa chỉ email công ty bạn, rồi nhấn vào Thêm tài khoản

 6. Nhập mật khẩu tài khoản email của bạn, rồi nhấn vào Đăng nhập.

 7. Công ty của bạn cũng có thể đã triển khai các biện pháp kiểm soát sẽ yêu cầu bạn Đăng ký trước khi có thể tiếp tục.  Qua việc đăng ký, bạn sẽ xác minh danh tính của mình để thiết bị có thể được tổ chức xác thực. Nếu được nhắc đăng ký thiết bị, bạn hãy nhấn vào Đăng ký.

 8. Sau khi bạn mở Outlook, trải nghiệm của bạn sẽ được xác định bởi nhiều yếu tố, bao gồm các cài đặt chính sách của công ty bạn, cũng như việc trước đó bạn đã truy nhập tài nguyên công ty bằng thiết bị của mình hay chưa. Ví dụ: bạn có thể được nhắc xác thực bằng ứng dụng Microsoft Authenticator. Bạn cũng có thể được nhắc nhập mã PIN. Hãy làm theo các lời nhắc xuất hiện trên thiết bị cho trường hợp cụ thể của bạn.

Giờ thì bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng Outlook cho iOS! Tận dụng tối đa Outlook:

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Bảng thông tin Outlook for iOS

 1. Hãy mở App Store dành cho iOS. Tìm kiếm và tải xuống ứng dụng Microsoft Authenticator.

 2. Nếu bạn chưa xác minh, hãy cài đặt ứng dụng Outlook cho iOS từ App Store của iOS hoặc bấm vào đây để nhập số điện thoại của bạn và nhận liên kết tải xuống.

 3. Mở ứng dụng Outlook cho iOS. Biểu tượng có dạng như sau:

  Ứng dụng Outlook trên iOS

 4. Nếu bạn thấy tài khoản của mình, hãy nhấn vào Thêm tài khoản.

  Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn không được tự động tìm thấy thì hãy nhập thủ công địa chỉ email công ty bạn, rồi nhấn vào Thêm tài khoản

 5. Nhập mật khẩu tài khoản email của bạn, rồi nhấn vào Đăng nhập.

  Lưu ý: Trải nghiệm của bạn có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của công ty bạn. Ví dụ: bạn được nhắc xác thực bằng ứng dụng Microsoft Authenticator hoặc xác minh bản thân qua tin nhắn văn bản hay điện thoại. Để biết chi tiết, xem mục Tổng quan về thông tin bảo mật

 6. Công ty của bạn cũng có thể đã triển khai các biện pháp kiểm soát sẽ yêu cầu bạn Đăng ký trước khi có thể tiếp tục.  Qua việc đăng ký, bạn sẽ xác minh danh tính của mình để thiết bị có thể được tổ chức xác thực. Nếu được nhắc đăng ký thiết bị, bạn hãy nhấn vào Đăng ký.

 7. Nếu được nhắc thêm tài khoản khác, hãy nhấn vào Có lẽ để sau.

 8. Nhấn vào Bỏ qua hoặc trượt nhanh qua các màn hình tính năng.

 9. Thông báo Tổ chức của bạn hiện đang bảo vệ dữ liệu trong ứng dụng này. Bạn cần khởi động lại ứng dụng để tiếp tụcxuất hiện. Nhấn vào OK.

 10. Khởi động lại Outlook cho iOS, rồi thiết lập Số định danh cá nhân (PIN) khi được nhắc. 

Giờ thì bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng Outlook cho iOS! Tận dụng tối đa Outlook:

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Bảng thông tin Outlook for iOS

 1. Nếu bạn chưa xác minh, hãy cài đặt ứng dụng Outlook cho iOS từ App Store của iOS hoặc bấm vào đây để nhập số điện thoại của bạn và nhận liên kết tải xuống.

 2. Mở ứng dụng Outlook cho iOS, rồi nhấn vào Bắt đầu nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng ứng dụng. Nếu không, hãy mở Menu Nút xem thêm ở góc trên bên trái.

  Nhấn để mở menu có thể thu gọn ở góc

 3. Gõ nhẹ thiết đặt Thiết đặt > thêm tài khoản > Thêm tài khoản email.

  Nhấn vào Thêm Tài khoản

 4. Nhập địa chỉ email công ty của bạn, rồi nhấn Thêm tài khoản.

 5. Gõ nhẹ vào Exchange.

  Thêm tài khoản Exchange
 6. Nhập địa chỉ email công ty của bạn và mật khẩu để tự động cấu hình tài khoản của bạn. Gõ nhẹ vào Đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu không cấu hình tự động, gõ nhẹ vào Tiếp tục, rồi nhập thiết đặt sau đây theo cách thủ công:

  • Tên máy chủ: Điều này thường là cùng một tên bạn nhập khi kiểm tra email của bạn trên web.

  • Tên miền: Điều này là tùy chọn thông thường. Nếu không chắc chắn, hãy kiểm tra với người quản trị CNTT của bạn.

  • Tên người dùng: Đây là địa chỉ email công ty của bạn.

  • Mật khẩu: Đây là mật khẩu dành cho tài khoản email công ty của bạn.

 7. Gõ nhẹ vào Tiếp theo khi hoàn thành và trượt nhanh qua các tính năng.

Giờ thì bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng Outlook cho iOS! Tận dụng tối đa Outlook:

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Bảng thông tin Outlook for iOS

 1. Trong Outlook cho iOS, hãy đi đến Thiết đặt > Thêm Tài khoản > Thêm Tài khoản Email.

 2. Nhập địa chỉ email. Nhấn vào Thêm Tài khoản.

 3. Nếu bạn nhìn thấy Chọn màn hình nhà cung cấp email của bạn, hãy chọn Microsoft 365 hoặc Exchange tùy thuộc vào tổ chức của bạn.

 4. Nhập mật khẩu của bạn và bật Sử dụng Cài đặt Nâng cao.

 5. Nhập cài đặt máy chủ của bạn:

  Cài đặt Máy chủ Thư đến

  • \ Tên người dùng
   Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, chẳng hạn như yourname@yourdomain.com.

  • Mật khẩu
   Sử dụng mật khẩu mà bạn sử dụng để truy nhập vào email của mình.

  • Máy chủ

  • Cổng
   Sử dụng 443 hoặc 993.

  • Loại
   bảo mật Chọn SSL/TLS hoặc đảm bảo hộp kiểm sử dụng kết nối bảo mật (SSL) được chọn, sau đó gõ nhẹ vào tiếp.

  Cài đặt máy chủ SMTP thư đi

  • Máy chủ SMTP

   • Tài khoản Exchange - Hỏi người quản trị CNTT để biết thông tin máy chủ của bạn.

   • Tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft 365 - Sử dụng smtp.office365.com.

  • Loại
   bảo mật Chọn TLS.

  • Số cổng
   Nhập 587. Nhấn Tiếp theo.

 6. Nhấn Đăng nhập.

Bạn cần thêm trợ giúp về việc thiết lập Outlook cho iOS?

Nhờ phản hồi của bạn, bài viết này đã được cập nhật gần nhất vào 03/12/2018. Nếu bạn vẫn cần trợ giúp thiết lập email bằng Outlook cho iOS, hãy Mở phiếu hỗ trợ trong ứng dụng Outlook hoặc cho chúng tôi biết chi tiết về câu hỏi của bạn bằng cách sử dụng hộp nhận xét dưới đây để chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này trong tương lai.

Bấm vào nút bung rộng để mở:

Nếu bạn muốn thiết lập tài khoản email IMAP hay POP hoặc không có tài khoản email với Exchange ActiveSync, hãy sử dụng những hướng dẫn sau. Khi thiết lập tài khoản email bằng IMAP hoặc POP, chỉ có email của bạn đồng bộ--lịch hoặc danh bạ sẽ không đồng bộ. IMAP và POP là gì?

Để thiết lập tài khoản POP, hãy xem mục Thiết lập tài khoản email POP trong Outlook for iOS hoặc Android.

Thiết lập tài khoản IMAP thủ công trong Outlook cho iOS

 1. Trong Outlook cho iOS, hãy đi đến Thiết đặt > Thêm Tài khoản > Thêm Tài khoản Email.

 2. Nhập địa chỉ email. Nhấn vào Thêm Tài khoản.

 3. Nếu bạn thấy màn hình Chọn nhà cung cấp email của bạn, hãy chọn IMAP.

 4. Nhập mật khẩu của bạn và chuyển đổi nút Sử dụng cài đặt nâng cao.

 5. Nhập thông tin cài đặt máy chủ cần thiết. Nhấn vào Đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu bạn chưa biết thông tin này thì bạn sẽ cần phải lấy chúng từ nhà cung cấp email hoặc người quản trị của bạn. Để biết danh sách các thiết đặt máy chủ phổ biến và trợ giúp tham khảo, hãy xem mục Những thiết đặt máy chủ bạn sẽ cần từ nhà cung cấp email của mình.

Nhập mật khẩu cho Exchange

Để thay đổi mật khẩu, bạn phải truy nhập vào trang web nhà cung cấp email của bạn.

 1. Truy nhập trang web nhà cung cấp email của bạn.

  Ví dụ: nếu bạn sử dụng tài khoản email @hotmail.com, hãy đăng nhập vào outlook.com hoặc nếu bạn sử dụng Gmail, hãy truy nhập Gmail.com.

 2. Đi đến thiết đặt tài khoản hoặc hồ sơ của bạn.

 3. Thay đổi mật khẩu của bạn.

 4. Outlook cho iOS sẽ phát hiện lỗi đồng bộ và sẽ yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc giúp Outlook cho iOS đồng bộ bằng mật khẩu mới của mình, hãy xóa tài khoản email của bạn, rồi thêm lại tài khoản.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi mật khẩu cho tài khoản email cũng đồng thời là tài khoản Microsoft của mình thì có thể bạn cần phải đăng nhập lại trên các trang web và ứng dụng Microsoft khác.

Trước tiên. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản email Outlook.com (gồm hotmail.com, msn.com, live.com, v.v.), hãy kiểm tra trạng thái máy chủ của Outlook.com tại đây. Giờ thì hãy chọn các tùy chọn bên dưới:

Tận dụng tối đa Outlook

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Bảng thông tin Outlook for iOS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×