Thiết lập yammer cổ điển trên điện thoại di động của bạn

Thiết lập yammer cổ điển trên điện thoại di động của bạn

Lưu ý: Chủ đề này mô tả các tính năng trong Yammer cổ điển. Để biết thông tin về cách sử dụng các tính năng này trong Yammer mới, hãy xem thiết lập yammer mới trên điện thoại di động của bạn.

Nếu gói Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp của bạn bao gồm Yammer, bạn có thể sử dụng ứng dụng Yammer hoặc trình duyệt trên thiết bị di động của bạn để duy trì kết nối với mạng của bạn.

Chọn thiết bị di động của bạn:

Thiết lập và sử dụng ứng dụng Yammer Android

 1. Nếu bạn chưa cài đặt Yammer, hãy tải xuống từ Google Play Store

 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365tài khoản công ty hoặc trường học của bạn. Gõ nhẹ Đăng nhập.

  Trang đăng nhập

Dùng Yammer để duy trì kết nối với mạng của bạn

 • Sửa hồ sơ của bạn       Để thêm hoặc cập nhật hồ sơ của bạn, hãy gõ nhẹ thêm Nhiều hơn > tài khoản > hồ sơ của tôi. Sau đó gõ nhẹ vào phần mà bạn muốn sửa.

  Trang Tiểu sử trong ứng dụng Yammer
 • Dõi theo hội thoại       Gõ nhẹ vào hội thoại để mở nó. Sau đó gõ nhẹ thêm Nhiều hơn > theo dõi.

  Gõ nhẹ nút Xem thêm rồi gõ nhẹ Theo dõi
 • Thêm bài đăng       Gõ nhẹ vào Nút sửa để thêm bài đăng mới, rồi gõ nhẹ vào gửi Nút Gửi .

Thiết lập và sử dụng ứng dụng Yammer iOS

 1. Nếu bạn chưa cài đặt Yammer, hãy tải xuống từ App Store

 2. Nhập Microsoft 365tài khoản công ty hoặc trường học của bạn. Gõ nhẹ Đăng nhập.

  Trang đăng nhập

Dùng Yammer để duy trì kết nối với mạng của bạn

 • Sửa hồ sơ của bạn      Để thêm hoặc cập nhật hồ sơ của bạn, hãy gõ nhẹ vào Thêm > Hồ sơ của Tôi > Sửa.

 • Dõi theo hội thoại      Gõ nhẹ Thêm Nhiều hơn > Dõi theo. Nhập tên liên hệ mà bạn đang tìm kiếm.

 • Xem nhóm bạn đang dõi theo      Gõ nhẹ vào Nhóm và chọn một nhóm để xem bài đăng mới.

  Ảnh chụp màn hình các nhóm trong ứng dụng di động của Yammer

  Gõ nhẹ vào chỉnh sửa Chỉnh sửa để thêm bài đăng mới, rồi gõ nhẹ vào gửi.

Lưu ý: Tính đến ngày 20 tháng 5, 2018, ứng dụng yammer cho Windows Phone không còn được hỗ trợ nữa và không còn sẵn dùng để tải xuống.

Xem Thêm

Điều khiển thông báo nào bạn nhận được trên điện thoại của bạn

nói Xin chào yammer

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×