Thiếu tính năng Trang Chủ Outlook trong thuộc tính thư mục

Cập nhật gần nhất: 25/10/2017

SỰ CỐ

Sau khi cài đặt Bản cập nhật Công khai Tháng Mười, các trang chủ thư mục không xuất hiện nữa và tính năng Trang Chủ bị thiếu trong thuộc tính thư mục Outlook. Tính năng này bị vô hiệu theo mặc định để giới hạn các lỗ hổng bảo mật.

Điều này ảnh hưởng đến Outlook 2010, Outlook 2013Outlook 2016.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

GIẢI PHÁP THAY THẾ SỐ 1 (Được đề xuất) :

Nếu Trang Chủ thư mục mà bạn sử dụng được liên kết với một trong các thư mục mặc định của Outlook, giải pháp thay thế được đề xuất sẽ là sử dụng các mục nhập đăng ký WebView và trỏ đích URL đến website nội bộ thay vì một website bên ngoài. Ví dụ: nếu bạn muốn Hộp thư đến trỏ tới trang chủ nội bộ, bạn có thể thêm khóa đăng ký WebView sau đây và đặt chuỗi URL vào một vị trí nội bộ:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\WebView\Inbox] "URL"="http://[đặt URL nội bộ ở đây]"

Khóa đăng ký WebView

Sau đây là một số ví dụ khác về khóa đăng ký WebView mà bạn có thể thêm vào các thư mục mặc định khác:

Thư mục

Mục nhập Đăng ký

Lịch

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\WebView\Calendar] "URL"="http://[đặt URL nội bộ ở đây]"

Liên hệ

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\WebView\Contacts] "URL"="http://[đặt URL nội bộ ở đây]"

Các mục Đã xóa

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\WebView\Deleted Items] "URL"="http://[đặt URL nội bộ ở đây]"

Bản nháp

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\WebView\Drafts] "URL"="http://[đặt URL nội bộ ở đây]"

Nhật ký

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\WebView\Journal] "URL"="http://[đặt URL nội bộ ở đây]"

Email Rác

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\WebView\Junk E-mail] "URL"="http://[đặt URL nội bộ ở đây]"

Ghi chú

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\WebView\Notes] "URL"="http://[đặt URL nội bộ ở đây]"

Hộp thư đi

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\WebView\Outbox] "URL"="http://[đặt URL nội bộ ở đây]"

RSS

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\WebView\RSS] "URL"="http://[đặt URL nội bộ ở đây]"

Thư Đã gửi

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\WebView\Sent Mail] "URL"="http://[đặt URL nội bộ ở đây]"

Tác vụ

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\WebView\Tasks] "URL"="http://[đặt URL nội bộ ở đây]"

GIẢI PHÁP THAY THẾ SỐ 2 :

Nếu trang chủ của bạn không được liên kết với một thư mục mặc định hoặc bạn muốn chọn hạ thấp bảo vệ bảo mật đối với các trang web độc hại, bạn có thể đặt khóa đăng ký này để bật lại tab thư mục gốc và kết xuất hành vi:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security] "EnableRoamingFolderHomepages"=dword:00000001

Nếu bạn kích hoạt lại chức năng Trang Chủ Thư mục và cần chức năng này hoạt động trong hộp thư không mặc định phụ, bạn cũng sẽ cần đặt khóa đăng ký này:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security] DWORD: NonDefaultStoreScript Dữ liệu Giá trị: 1 (Thập lục phân) để kích hoạt.

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của Outlook và đọc blog của chúng tôi.

Cộng đồng Kỹ thuật Outlook

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như người dùng Outlook.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về Outlook

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi luôn lắng nghe.

Outlook UserVoice

Xem Thêm

Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho những sự cố gần đây trong Outlook for PC

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×