Thuộc tính AllowBuiltInToolbars

Bạn có thể sử dụng thuộc tính AllowBuiltInToolbars để chỉ định người dùng có thể hiển thị thanh công cụ tích hợp sẵn Microsoft Office Access 2007 hay không. Ví dụ: bạn có thể sử dụng thuộc tính AllowBuiltInToolbars để ngăn người dùng nhìn thấy thanh công cụ tích hợp sẵn Access trong ứng dụng cơ sở dữ liệu.

Cài đặt

Thuộc tính AllowBuiltInToolbars sử dụng các cài đặt sau.

Thiết đặt

Mô tả

True (–1)

Cho phép hiển thị thanh công cụ tích hợp sẵn.

False (0)

Không cho phép hiển thị thanh công cụ tích hợp sẵn.


Cách dễ nhất để đặt thuộc tính này là sử dụng tùy chọn Cho phép Thanh công cụ Tích hợp sẵn trên tab Khởi động của hộp thoại Tùy chọn Access, tùy chọn sẽ khả dụng bằng cách bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút rồi bấm vào Tùy chọn Access. Bạn cũng có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Để đặt thuộc tính AllowBuiltInToolbars bằng cách sử dụng macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA), trước tiên bạn phải đặt thuộc tính này trong hộp thoại Khởi động một lần hoặc tạo thuộc tính bằng những cách sau đây:

  • Trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access (.mdb hoặc .accdb), bạn có thể thêm thuộc tính bằng cách sử dụng phương thức CreateProperty và chắp thêm vào tuyển tập Properties của đối tượng Database.

  • Trong một Dự án Microsoft Access (.adp), bạn có thể thêm thuộc tính vào tuyển tập AccessObjectProperties của đối tượng CurrentProject bằng cách sử dụng phương pháp Thêm.

Ghi chú

Người dùng chỉ có thể sửa đổi thanh công cụ tích hợp sẵn khi thuộc tính AllowToolbarChanges được đặt thành True và thuộc tính AllowBuiltInToolbars được đặt thành True.

Nếu thuộc tính AllowBuiltInToolbars được đặt thành False, bạn sẽ không thể sử dụng hành động ShowToolbar để hiển thị thanh công cụ tích hợp sẵn.

Cài đặt của thuộc tính này sẽ chỉ có hiệu lực trong lần mở cơ sở dữ liệu ứng dụng tiếp theo.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×