Áp dụng cho

Đối tượng Form

Đối tượng Report

Trả về hoặc đặt Boolean biểu thị Cửa sổ biểu mẫu hoặc Cửa sổ báo cáo mở ra có tự động được chỉnh kích cỡ để hiển thị toàn bộ bản ghi hay không. Đọc/ghi.

biểu thức.AutoResize

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Cài đặt

Thuộc tính AutoResize sử dụng các cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

True

(Mặc định) Cửa sổ Biểu mẫu hoặc cửa sổ Báo cáo được tự động chỉnh kích cỡ để hiển thị toàn bộ bản ghi.

No

False

Khi mở, cửa sổ Biểu mẫu hoặc cửa sổ Báo cáo có kích cỡ được lưu lần trước. Để lưu kích cỡ cửa sổ, hãy mở biểu mẫu, chỉnh kích cỡ cửa sổ, lưu biểu mẫu bằng cách bấm vào Lưu trên menu Tệp, rồi đóng biểu mẫu hoặc báo cáo. Khi bạn mở mẫu hoặc báo cáo sau đó, mẫu hoặc báo cáo đó sẽ có kích cỡ cửa sổ đã lưu.


Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính của biểu mẫu, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Ghi chú

Cửa sổ Biểu mẫu chỉ đổi kích cỡ khi được mở trong Dạng xem biểu mẫu. Nếu bạn mở biểu mẫu đầu tiên trong Cửa sổ thiết kế hoặc Dạng xem biểu dữ liệu, rồi thay đổi thành dạng xem Biểu mẫu, cửa sổ Biểu mẫu sẽ không đổi kích cỡ.

Nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong cửa sổ Thiết kế cho biểu mẫu có thuộc tính AutoResize được đặt thành No và có thuộc tính AutoCenter được đặt thành Yes, hãy chuyển sang dạng xem Biểu mẫu trước khi lưu biểu mẫu. Nếu không, Microsoft Office Access 2007 sẽ cắt bớt biểu mẫu trên các cạnh bên phải và dưới cùng vào lần tiếp theo bạn mở biểu mẫu.

Nếu thuộc tính AutoCenter được đặt là No, cửa sổ Biểu mẫu sẽ mở ra với góc trên bên trái nằm ở cùng vị trí như khi được đóng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×