Áp dụng cho

Đối tượng TextBox

Bạn có thể sử dụng thuộc tính AutoTab để chỉ định xem một tab tự động có thể xảy ra khi ký tự cuối cùng được phép theo một dấu hiệu nhập của điều khiển hộp văn bản được nhập hay không. Một tab tự động sẽ di chuyển tiêu điểm đến điều khiển tiếp theo trong thứ tự tab của biểu mẫu. Đọc/ghi Boolean.

biểu thức.AutoTab

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Cài đặt

Thuộc tính AutoTab sử dụng các cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

True

Tạo một tab khi ký tự được phép cuối cùng trong hộp văn bản được nhập.

Không

False

(Mặc định) Không tạo một tab khi ký tự được phép cuối cùng trong hộp văn bản được nhập.


Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính của một biểu mẫu, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Bạn có thể đặt mặc định cho thuộc tính này bằng cách sử dụng kiểu điều khiển mặc định của điều khiển hoặc thuộc tính DefaultControl trong mã VBA.

Thuộc tính AutoTab sẽ ảnh hưởng đến hành vi tab trong cả Dạng xem biểu mẫu và Dạng xem biểu dữ liệu.

Chú thích

Bạn tạo dấu hiệu nhập cho một điều khiển bằng cách sử dụng thuộc tính InputMask.

Bạn cũng có thể tạo dấu hiệu nhập cho một điều khiển hộp văn bản liên kết với một trường bằng cách đặt thuộc tính InputMask cho trường đó trong bảng hoặc truy vấn cơ sở của biểu mẫu. Nếu trường được kéo tới một biểu mẫu từ danh sách trường, dấu hiệu nhập của trường đó được thừa hưởng bởi điều khiển hộp văn bản.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính AutoTab nếu bạn có một hộp văn bản trên biểu mẫu mà bạn thường nhập số lượng ký tự tối đa cho mỗi bản ghi cho biểu mẫu đó. Sau khi bạn đã nhập số lượng ký tự tối đa, tiêu điểm sẽ tự động di chuyển đến điều khiển tiếp theo trong thứ tự tab. Ví dụ: bạn có thể sử dụng thuộc tính này cho một trường CategoryType mà phải luôn dài năm ký tự.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×