Thuộc tính BackColor

Áp dụng cho

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng ObjectFrame

Đối tượng ComboBox

Đối tượng OptionGroup

Đối tượng FormatCondition

Đối tượng Rectangle

Đối tượng Image

Đối tượng Section

Đối tượng Label

Đối tượng TextBox

Đối tượng ListBox

Bạn có thể sử dụng thuộc tính BackColor để chỉ định màu cho phần bên trong của điều khiển hoặc phần. Đọc/ghi Long.

expression.BackColor

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Cài đặt

Thuộc tính BackColor có chứa biểu thức số tương ứng với màu được sử dụng để điền phần bên trong của điều khiển hoặc mục.

Bạn có thể sử dụng Bộ dựng Màu để đặt thuộc tính này bằng cách bấm vào nút Dựng ở bên phải hộp thuộc tính trong trang thuộc tính. Sử dụng Bộ dựng Màu sẽ cho phép bạn xác định các màu nền tùy chỉnh đối với điều khiển hoặc mục.

Bạn cũng có thể đặt thuộc tính này bằng trang thuộc tính của điều khiển hoặc mục, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA) hay bằng cách sử dụng lệnh Tô Màu bên dưới Phông chữ (trên tab Thiết kế hoặc Định dạng, tùy theo việc bạn đang ở cửa sổ Thiết kế hay dạng xem Bố trí).

Trong mã Visual Basic for Applications (VBA), hãy sử dụng một biểu thức số để đặt thuộc tính này. Cài đặt thuộc tính này có loại dữ liệu Dài.

Bạn có thể đặt mặc định cho thuộc tính này bằng cách sử dụng kiểu điều khiển mặc định của điều khiển hoặc thuộc tính DefaultControl trong mã VBA.

Đối với các đối tượng Table, bạn có thể đặt thuộc tính này bằng lệnh Tô Màu bên dưới Phông chữ trên tab Dữ liệu hoặc trong mã VBA bằng thuộc tính DatasheetBackColor.

Ghi chú

Để sử dụng thuộc tính BackColor, thuộc tính BackStyle, nếu có, phải được đặt thành Thông thường.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sử dụng hàm RGB để đặt các thuộc tính BorderColor, BackColorForeColor tùy theo giá trị của hộp văn bản txtPastDue. Bạn cũng có thể sử dụng hàm QBColor để đặt các thuộc tính này. Việc đưa các mã sau vào sự kiện Form_Current( ) sẽ đặt các đặc tính hiển thị điều khiển ngay khi người dùng mở một biểu mẫu hoặc di chuyển đến một bản ghi mới.

Sub Form_Current()
Dim curAmntDue As Currency, lngBlack As Long
Dim lngRed As Long, lngYellow As Long, lngWhite As Long
If Not IsNull(Me!txtPastDue.Value) Then
curAmntDue = Me!txtPastDue.Value
Else
Exit Sub
End If
lngRed = RGB(255, 0, 0)
lngBlack = RGB(0, 0, 0)
lngYellow = RGB(255, 255, 0)
lngWhite = RGB(255, 255, 255)
If curAmntDue > 100 Then
Me!txtPastDue.BorderColor = lngRed
Me!txtPastDue.ForeColor = lngRed
Me!txtPastDue.BackColor = lngYellow
Else
Me!txtPastDue.BorderColor = lngBlack
Me!txtPastDue.ForeColor = lngBlack
Me!txtPastDue.BackColor = lngWhite
End If
End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×