Thuộc tính ControlSource

Áp dụng cho

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng ListBox

Đối tượng CheckBox

Đối tượng OptionButton

Đối tượng ComboBox

Đối tượng OptionGroup

Đối tượng CustomControl

Đối tượng TextBox

Đối tượng GroupLevel

Đối tượng ToggleButton

Bạn có thể sử dụng thuộc tính ControlSource để xác định dữ liệu sẽ xuất hiện trong điều khiển. Bạn có thể hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu liên kết với một trường trong bảng, truy vấn hoặc câu lệnh SQL. Bạn cũng có thể hiển thị kết quả của biểu thức. Đọc/ghi Chuỗi.

expressio n.ControlSource

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Cài đặt

Thuộc tính ControlSource sử dụng cài đặt sau.

Thiết đặt

Mô tả

Tên trường

Điều khiển được liên kết với một trường trong bảng, truy vấn hoặc câu lệnh SQL. Dữ liệu từ trường được hiển thị trong điều khiển. Thay đổi đối với dữ liệu trong điều khiển làm thay đổi dữ liệu tương ứng trong trường. (Để đặt điều khiển chỉ đọc, hãy đặt thuộc tính Locked thành Yes.) Nếu bạn bấm vào một điều khiển liên kết có trường chứa Loại dữ liệu siêu kết nối, bạn sẽ chuyển đến đích được chỉ định trong địa chỉ siêu kết nối.

Biểu thức

Điều khiển hiển thị dữ liệu được tạo bởi một biểu thức. Người dùng có thể thay đổi dữ liệu này nhưng dữ liệu sẽ không được lưu trong cơ sở dữ liệu.


Bạn có thể đặt thuộc tính ControlSource cho điều khiển bằng cách sử dụng trang thuộc tính của điều khiển, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Bạn cũng có thể đặt thuộc tính ControlSource cho hộp văn bản bằng cách nhập trực tiếp tên trường hoặc biểu thức vào hộp văn bản trong cửa sổ Thiết kế biểu mẫu hoặc cửa sổ Thiết kế báo cáo.

Đối với báo cáo, bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách chọn một trường hoặc nhập biểu thức vào cửa sổ bật lên Trường/Biểu thức trong ngăn Nhóm, Sắp xếp và Tổng.

Trong VBA, sử dụng biểu thức chuỗi để đặt giá trị của thuộc tính này.

Ghi chú

Đối với mức gộp nhóm báo cáo, thuộc tính ControlSource sẽ xác định trường hoặc biểu thức để nhóm.

Lưu ý: Thuộc tính ControlSource không áp dụng cho điều khiển hộp kiểm, nút tùy chọn hoặc nút chuyển đổi trong nhóm tùy chọn. Thuộc tính này chỉ áp dụng cho nhóm tùy chọn.

Đối với các báo cáo, thuộc tính ControlSource chỉ áp dụng cho các mức gộp nhóm báo cáo.

Biểu mẫu và báo cáo hoạt động như "các cửa sổ" trong cơ sở dữ liệu của bạn. Bạn chỉ định nguồn dữ liệu chính cho biểu mẫu hoặc báo cáo bằng cách đặt thuộc tính RecordSource cho bảng, truy vấn hoặc câu lệnh SQL. Sau đó, bạn có thể đặt thuộc tính ControlSource cho một trường trong nguồn dữ liệu hoặc cho một biểu thức. Nếu cài đặt thuộc tính ControlSource là một biểu thức thì giá trị được hiển thị sẽ ở dạng chỉ đọc và không được lưu vào cơ sở dữ liệu. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng các cài đặt sau đây:

Cài đặ t mẫu

Mô tả

Họ

Đối với điều khiển, dữ liệu từ trường LastName được hiển thị trong điều khiển. Đối với mức gộp nhóm báo cáo, Microsoft Office Access 2007 sẽ nhóm dữ liệu về họ.

=Date( ) + 7

Đối với điều khiển, biểu thức này sẽ hiển thị một ngày sau bảy ngày tính từ ngày hôm nay trong điều khiển.

=DatePart("q",ShippedDate)

Đối với điều khiển, biểu thức này sẽ hiển thị trong quý của ngày vận chuyển. Đối với mức gộp nhóm báo cáo, Access sẽ nhóm dữ liệu về quý của ngày vận chuyển.

Ví dụ

Ví dụ sau đây đặt thuộc tính ControlSource cho hộp văn bản có tên là AddressPart của trường có tên là City:

Forms!Customers!AddressPart.ControlSource = "City"

Ví dụ tiếp theo sẽ đặt thuộc tính ControlSource cho hộp văn bản có tên là Expected đối với biểu thức =Date() + 7.

Me!Expected.ControlSource = "=Date() + 7"

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×