Bạn có thể sử dụng thuộc tính EmailSubject để chỉ định hoặc xác định trả về dòng chủ đề email của siêu kết nối với một đối tượng, tài liệu, trang Web hoặc đích khác cho điều khiển nút lệnh, điều khiển hình ảnh hoặc nhãn. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.EmailSubject

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính EmailSubject là một biểu thức chuỗi thể hiện dòng chủ đề trong tệp (đường dẫn UNC) hoặc trang Web (URL).

Bạn có thể đặt thuộc tính EmailSubject bằng cách sử dụng macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Bạn cũng có thể sử dụng hộp thoại Chèn Siêu kết nối để đặt thuộc tính này bằng cách bấm vào nút Dựng ở bên phải hộp thuộc tính trong trang thuộc tính.

Lưu ý: Khi bạn tạo siêu kết nối bằng cách sử dụng hộp thoại Chèn Siêu kết nối, Microsoft Office Access 2007 sẽ tự động đặt thuộc tính EmailSubject cho vị trí được chỉ định trong hộp Chủ đề của tab Địa chỉ Email.

Khi bạn di chuyển con trỏ trên nút lệnh, điều khiển hình ảnh hoặc điều khiển nhãn có thuộc tính HyperlinkAddress được đặt, con trỏ sẽ chuyển thành một bàn tay hướng lên trên. Việc bấm vào điều khiển sẽ hiển thị đối tượng hoặc trang Web được xác định bởi liên kết.

Để mở đối tượng trong cơ sở dữ liệu hiện tại, hãy để trống thuộc tính HyperlinkAddress và chỉ định kiểu đối tượng và tên đối tượng bạn muốn mở trong thuộc tính HyperlinkSubAddress bằng cú pháp "objecttypeobjectname". Nếu bạn muốn mở một đối tượng có trong cơ sở dữ liệu Access khác, hãy nhập đường dẫn cơ sở dữ liệu và tên tệp vào thuộc tính HyperlinkAddress và xác định đối tượng cơ sở dữ liệu để mở bằng thuộc tính HyperlinkSubAddress.

Thuộc tính HyperlinkAddress có thể chứa một đường dẫn tuyệt đối hoặc đường dẫn tương đối đến tài liệu đích. Một đường dẫn tuyệt đối là một đường dẫn URL hoặc UNC đủ điều kiện đến tài liệu. Đường dẫn tương đối là một đường dẫn liên quan đến đường dẫn cơ sở được chỉ định trong cài đặt Cơ sở Siêu kết nối ở hộp thoại Thuộc tínhDatabaseName (sẵn dùng khi bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút, bấm vào Quản lý Cơ sở dữ liệu, rồi bấm vào Thuộc tính Cơ sở dữ liệu) hoặc đến đường dẫn cơ sở dữ liệu hiện tại. Nếu Access không thể giải quyết cài đặt thuộc tính HyperlinkAddress thành một đường dẫn URL hoặc UNC hợp lệ, Access sẽ giả định rằng bạn đã chỉ định một đường dẫn liên quan đến đường dẫn cơ sở trong cài đặt Cơ sở Siêu kết nối hoặc đường dẫn cơ sở dữ liệu hiện tại.

Lưu ý: Khi bạn theo một siêu kết nối đến một đối tượng cơ sở dữ liệu Access khác, các thuộc tính Khởi động cơ sở dữ liệu sẽ được áp dụng. Ví dụ: nếu cơ sở dữ liệu đích có một bộ biểu mẫu Hiển thị, biểu mẫu đó sẽ hiển thị khi cơ sở dữ liệu mở.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×