Bỏ qua để tới nội dung chính

Thuộc tính Enabled

Áp dụng cho

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng FormatCondition

Đối tượng Page

Đối tượng CheckBox

Đối tượng ListBox

Đối tượng SubForm

Đối tượng ComboBox

Đối tượng ObjectFrame

Tuyển tập TabControl

Đối tượng CommandButton

Đối tượng OptionButton

Đối tượng TextBox

Đối tượng CustomControl

Đối tượng OptionGroup

Đối tượng ToggleButton

Bạn có thể sử dụng thuộc tính Enabled để đặt hoặc trả về trạng thái dạng thức điều kiện trong đối tượng FormatCondition. Đọc/ghi Boolean.

expression.Enabled

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Cài đặt thuộc tính Enabled là một giá trị cho biết dạng thức điều kiện là bật hay tắt. True sẽ bật dạng thức điều kiện. False sẽ tắt dạng thức điều kiện. Mặc định là True.

Thuộc tính Enabled chỉ sẵn dùng bằng cách sử dụng mã Visual Basic for Applications (VBA).

Khi thuộc tính EnabledTrue, dạng thức điều kiện có thể được hiển thị trong hộp thoại Định dạng Điều kiện. Hộp thoại Định dạng Điều kiện sẵn dùng bằng cách bấm vào mục Có điều kiện bên dưới Phông chữ trên tab Thiết kế (trong cửa sổ Thiết kế) hoặc tab Định dạng (trong dạng xem Bố trí).

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×