We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Áp dụng cho

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng Image

Đối tượng OptionButton

Đối tượng Section

Đối tượng CheckBox

Đối tượng Label

Đối tượng OptionGroup

Đối tượng SubForm

Đối tượng ComboBox

Đối tượng Line

Đối tượng Page

Tuyển tập TabControl

Đối tượng CommandButton

Đối tượng ListBox

Đối tượng PageBreak

Đối tượng TextBox

Đối tượng CustomControl

Đối tượng ObjectFrame

Đối tượng Rectangle

Đối tượng ToggleButton

Bạn có thể sử dụng thuộc tính EventProcPrefix để tải phần tiền tố của một tên thủ tục sự kiện. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.EventProcPrefix

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Ví dụ: nếu bạn có một nút lệnh với một thủ tục sự kiện có tên là Details_Click, thuộc tính EventProcPrefix trả về chuỗi "Chi tiết".

Thiết đặt thuộc tính EventProcPrefix là một biểu thức chuỗi.

Thuộc tính này chỉ sẵn dùng bằng cách sử dụng một macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA) và là thuộc tính chỉ đọc trong mọi dạng xem.

Microsoft Office Access 2007 thêm phần tiền tố của một tên thủ tục sự kiện vào tên sự kiện kèm ký tự gạch dưới (_).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×