Thuộc tính Filter

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Đối tượng Report

Bạn có thể sử dụng thuộc tính Filter để chỉ định một tập hợp con các bản ghi được hiển thị khi một bộ lọc được áp dụng cho một biểu mẫu, báo cáotruy vấn hoặc bảng. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.Filter

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Nếu bạn muốn chỉ định một bộ lọc máy chủ trong một Dự án Microsoft Access (.adp) đối với dữ liệu nằm trên một máy chủ, hãy sử dụng thuộc tính ServerFilter.

Thuộc tính Filter là một biểu thức chuỗi bao gồm một mệnh đề WHERE mà không cần từ khóa WHERE. Ví dụ: mã Visual Basic for Applications (VBA) sau đây sẽ xác định và áp dụng một bộ lọc để chỉ hiển thị các khách hàng từ Hoa Kỳ:

Me.Filter = "CountryRegion = 'USA'"
Me.FilterOn = True

Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng một trang thuộc tính của bảng hoặc biểu mẫu, một macro hoặc mã VBA.

Bạn cũng có thể đặt thuộc tính này trong dạng xem Biểu mẫu, dạng xem Báo cáo, dạng xem Biểu dữ liệu hoặc dạng xem Bố trí, bằng cách bấm vào Bộ lọc hoặc Lựa chọn trong phần Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu rồi bấm vào một trong các lệnh trên menu con.

Lưu ý: Việc đặt thuộc tính Filter sẽ không ảnh hưởng đến thuộc tính Filter ADO.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính Filter để lưu một bộ lọc rồi áp dụng bộ lọc đó lần sau. Các bộ lọc sẽ được lưu kèm các đối tượng, trong đó chúng được tạo. Các giá trị sẽ tự động được tải khi đối tượng mở ra nhưng không tự động áp dụng.

Khi một đối tượng mới được tạo, đối tượng đó sẽ kế thừa các thuộc tính RecordSource, Filter, OrderByOrderByOn của bảng hoặc truy vấn mà từ đó đối tượng được tạo.

Để áp dụng bộ lọc đã lưu cho một biểu mẫu, truy vấn hoặc bảng, bạn có thể bấm Bật/tắt Bộ lọc trong phần Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu hoặc sử dụng mã macro hoặc mã VBA để đặt thuộc tính FilterOn thành True. Đối với báo cáo, bạn có thể áp dụng bộ lọc bằng cách đặt thuộc tính FilterOn thành Yes trong trang thuộc tính của báo cáo.

Nút Bật/tắt Bộ lọc biểu thị trạng thái của các thuộc tính FilterFilterOn. Nút này vẫn bị vô hiệu hóa cho đến khi có bộ lọc để áp dụng. Nếu một bộ lọc hiện đang được áp dụng, nút Bật/tắt Bộ lọc sẽ xuất hiện dưới dạng nút nhấn.

Để áp dụng bộ lọc tự động khi mở một biểu mẫu, hãy chỉ định cài đặt thuộc tính sự kiện OnOpen của biểu mẫu là macro sử dụng hành động ApplyFilter hoặc một thủ tục sự kiện sử dụng phương pháp ApplyFilter của đối tượng DoCmd.

Bạn có thể loại bỏ bộ lọc bằng cách bấm vào nút nhấn Bật/tắt Bộ lọc, bấm chuột phải vào trường được lọc rồi bấm vào Xóa bộ lọc khỏi... hoặc sử dụng mã VBA để đặt thuộc tính FilterOn thành False.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×