Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Thuộc tính FilterOn

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Đối tượng Report

Bạn có thể sử dụng thuộc tính FilterOn để chỉ định hoặc xác định xem có áp dụng thuộc tính Filter cho biểu mẫu hay báo cáo không. Đọc/ghi Boolean.

expression.FilterOn

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Nếu bạn đã chỉ định một bộ lọc máy chủ trong Dự án Microsoft Access (.adp), hãy sử dụng thuộc tính ServerFilterByForm.

Thuộc tính FilterOn sử dụng các cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

True

Thuộc tính Filter của đối tượng được áp dụng.

No

False

(Mặc định) Thuộc tính Filter của đối tượng không được áp dụng.


Lưu ý: Đối với các báo cáo, bạn có thể đặt thuộc tính FilterOn bằng cách sử dụng trang thuộc tính của báo cáo hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Đối với các biểu mẫu, bạn có thể đặt thuộc tính FilterOn trong macro hoặc bằng cách sử dụng mã VBA. Bạn cũng có thể đặt thuộc tính này bằng cách bấm vào Bật/Tắt Bộ lọc bên dưới Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu.

Để áp dụng bộ lọc đã lưu, hãy nhấn vào nút Bật/Tắt Bộ lọc cho biểu mẫu hoặc áp dụng bộ lọc bằng cách sử dụng một macro hay Visual Basic bằng cách đặt thuộc tính FilterOn thành True cho biểu mẫu hoặc báo cáo. Đối với báo cáo, bạn có thể đặt thuộc tính FilterOn thành Yes trong trang thuộc tính của báo cáo.

Nút Bật/tắt Bộ lọc biểu thị trạng thái của các thuộc tính FilterFilterOn. Nút này vẫn bị vô hiệu hóa cho đến khi có bộ lọc để áp dụng. Nếu một bộ lọc hiện đang được áp dụng, nút Bật/tắt Bộ lọc sẽ xuất hiện dưới dạng nút nhấn. Để áp dụng bộ lọc tự động khi mở một biểu mẫu hoặc báo cáo, hãy chỉ định trong cài đặt thuộc tính sự kiện OnOpen của biểu mẫu là macro sử dụng hành động ApplyFilter hoặc một thủ tục sự kiện sử dụng phương pháp ApplyFilter của đối tượng DoCmd.

Bạn có thể gỡ bỏ bộ lọc bằng cách bấm vào nút nhấn Bật/tắt Bộ lọc bên dưới Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu hoặc bằng cách sử dụng mã VBA để đặt thuộc tính FilterOn thành False. Đối với báo cáo, bạn có thể gỡ bỏ bộ lọc bằng cách đặt thuộc tính FilterOn thành No trong bảng thuộc tính của báo cáo.

Lưu ý: Khi một đối tượng mới được tạo, đối tượng này sẽ kế thừa các thuộc tính RecordSource, Filter, ServerFilter, OrderByOrderByOn của bảng hoặc truy vấn đã tạo bảng. Đối với biểu mẫu và báo cáo, bộ lọc kế thừa sẽ không tự động áp dụng khi một đối tượng mở.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×