Áp dụng cho

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng Image

Đối tượng OptionButton

Đối tượng Section

Đối tượng CheckBox

Đối tượng Label

Đối tượng OptionGroup

Đối tượng SubForm

Đối tượng ComboBox

Đối tượng Line

Đối tượng Page

Tuyển tập TabControl

Đối tượng CommandButton

Đối tượng ListBox

Đối tượng Rectangle

Đối tượng TextBox

Đối tượng CustomControl

Đối tượng ObjectFrame

Đối tượng Report

Đối tượng ToggleButton

Bạn có thể sử dụng thuộc tính Height (cùng với thuộc tính Width) để định cỡ một đối tượng đến kích thước cụ thể. Đọc/ghi Số nguyên cho mọi đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho, ngoại trừ đối tượng Báo cáo, là Long có dạng đọc/ghi.

expression.Height

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng ở trên.

& nbspChú thích

Thuộc tính Height chỉ áp dụng cho các mục biểu mẫu và báo cáo, không áp dụng cho các biểu mẫu và báo cáo.

Nhập một số cho chiều cao mong muốn bằng đơn vị đo hiện tại. Để sử dụng một đơn vị đo khác với cài đặt trong hộp thoại Tùy chọn Khu vực ở Pan-nen Điều khiển Windows, hãy chỉ định đơn vị, như cm hoặc inch (ví dụ: 5 cm hoặc 3 inch).

Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính của đối tượng, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Đối với điều khiển, bạn có thể đặt mặc định cho thuộc tính này bằng cách sử dụng thuộc tính kiểu điều khiển mặc định hoặc DefaultControl trong mã VBA.

Trong VBA, sử dụng biểu thức số để đặt giá trị của thuộc tính này. Các giá trị được thể hiện bằng twip.

Đối với các mục báo cáo, bạn không thể sử dụng mã macro hoặc VBA để đặt thuộc tính Height khi in hoặc xem trước báo cáo. Đối với điều khiển báo cáo, bạn có thể đặt thuộc tính Height khi in hoặc xem trước báo cáo chỉ bằng cách sử dụng mã macro hoặc một mã thủ tục sự kiện được chỉ ra trong cài đặt thuộc tính sự kiện OnFormat của một mục.

Bạn không thể đặt thuộc tính này cho một đối tượng sau khi quá trình in đã bắt đầu. Ví dụ: việc cố gắng đặt thuộc tính Height ở một sự kiện In của báo cáo sẽ tạo ra lỗi.

Microsoft Office Access 2007 sẽ tự động đặt thuộc tính Height khi bạn tạo hoặc định cỡ một điều khiển hay khi bạn định cỡ một cửa sổ trong Cửa sổ Thiết kế biểu mẫu hoặc cửa sổ Thiết kế báo cáo.

Chiều cao của các mục được tính từ phía bên trong đường viền của các mục đó. Chiều cao của các điều khiển được tính từ giữa đường viền của chúng để căn chỉnh chính xác các điều khiển có độ rộng đường viền khác nhau. Lề cho biểu mẫu và báo cáo được đặt bằng cách bấm vào Lề trên tab Bố trí Trang.

Lưu ý: Để đặt vị trí trái và đỉnh của một đối tượng, hãy sử dụng các thuộc tính LeftTop.

Ví dụ

Mã sau đây sẽ đổi kích cỡ một nút lệnh thành một nút hình vuông có kích cỡ 1 inch nhân 1 inch (đơn vị đo mặc định trong VBA là twip; 1440 twip bằng một inch):

Me!cmdSizeButton.Height = 1440    ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×