Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Áp dụng cho

Đối tượng CommandButton

Đối tượng CustomControl

Bạn có thể sử dụng thuộc tính Mặc định để chỉ định xem một nút lệnh có phải là nút mặc định trên một biểu mẫu hay không. Đọc/ghi Boolean.

biểu thức.Mặc định

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Chú thích

Thuộc tính Mặc định sử dụng các cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

True

Nút lệnh là nút mặc định.

Không

False

(Mặc định) Nút lệnh không phải là nút mặc định.

Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính của nút lệnh, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Khi cài đặt thuộc tính Mặc định của nút lệnh là và cửa sổ Biểu mẫu hiện hoạt, người dùng có thể chọn nút lệnh bằng cách nhấn ENTER (nếu không có nút lệnh khác có tiêu điểm) cũng như bằng cách bấm vào nút lệnh đó.

Chỉ một nút lệnh trên biểu mẫu có thể là nút mặc định. Khi thuộc tính Mặc định được đặt thành cho một nút lệnh, thuộc tính đó được tự động đặt thành Không cho tất cả các nút lệnh khác trên biểu mẫu.

mẹo

Đối với một biểu mẫu hỗ trợ các thao tác không thể khôi phục kết quả, chẳng hạn như thao tác xóa, bạn nên đặt nút Hủy là nút lệnh mặc định. Để thực hiện điều này, đặt cả thuộc tính Mặc định và thuộc tính Hủy thành Có.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×