Áp dụng cho

Đối tượng Form

Đối tượng Report

Bạn có thể sử dụng thuộc tính Modal để chỉ định một biểu mẫu hoặc báo cáo có mở ra dưới dạng một cửa sổ mô thức hay không. Khi một biểu mẫu hoặc báo cáo mở ra dưới dạng cửa sổ mô thức, bạn phải đóng cửa sổ đó trước khi có thể di chuyển tiêu điểm đến một đối tượng khác. Đọc/ghi Boolean.

expression.Modal

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính Modal sử dụng các cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

True

Biểu mẫu hoặc báo cáo sẽ mở ra dưới dạng một cửa sổ mô thức.

No

False

(Mặc định) Biểu mẫu sẽ mở ra dưới dạng một cửa sổ mô thức.


Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính của biểu mẫu hoặc báo cáo, một macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Khi bạn mở một cửa sổ mô thức, các cửa sổ khác trong Microsoft Office Access 2007 sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi bạn đóng biểu mẫu (mặc dù bạn có thể chuyển sang các cửa sổ trong các ứng dụng khác). Để tắt các menu và thanh công cụ ngoài các cửa sổ khác, hãy đặt cả hai thuộc tính ModalPopUp thành Yes.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính BorderStyle để chỉ định loại đường viền của một biểu mẫu. Thông thường, thuộc tính BorderStyle của các biểu mẫu mô thức được đặt thành Hộp thoại.

mẹo

Bạn có thể sử dụng các thuộc tính Modal, PopUp và BorderStyle để tạo một hộp thoại tùy chỉnh. Bạn có thể đặt Modal thành Yes, PopUp thành Yes và BorderStyle thành Hộp thoại cho các hộp thoại tùy chỉnh.

Việc đặt thuộc tính Modal thành Yes sẽ biến biểu mẫu thành mô thức chỉ khi bạn:

  • Mở biểu mẫu đó ở dạng xem Biểu mẫu từ ngăn Dẫn hướng.

  • Mở biểu mẫu đó ở dạng xem Biểu mẫu bằng cách sử dụng mã macro hoặc mã VBA.

  • Chuyển đổi từ Cửa sổ thiết kế sang dạng xem Biểu mẫu.

Khi biểu mẫu là mô thức, bạn không thể chuyển từ dạng xem Biểu mẫu sang Dạng xem biểu dữ liệu, mặc dù bạn có thể chuyển sang cửa sổ Thiết kế, rồi sang dạng xem Biểu dữ liệu.

Biểu mẫu không phải mô thức trong cửa sổ Thiết kế hoặc dạng xem Biểu dữ liệu và cũng không phải mô thức nếu bạn chuyển từ dạng xem Biểu dữ liệu sang dạng xem Biểu mẫu.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng cài đặt Hộp thoại của tham đối hành động Chế độ Cửa sổ thuộc hành động OpenForm để mở một biểu mẫu chứa các thuộc tính ModalPopUp được đặt thành Yes.

Ví dụ

Để trả về giá trị của thuộc tính Modal đối với biểu mẫu "Mục nhập Đơn hàng", bạn có thể sử dụng:

Dim b As Booleanb = Forms("Order Entry").Modal

Để đặt giá trị của thuộc tính Modal, bạn có thể sử dụng:

Forms("Order Entry").Modal = True

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×