Thuộc tính NextRecord

Áp dụng cho

Đối tượng Report

Thuộc tính NextRecord xác định xem một mục có nên chuyển sang bản ghi tiếp theo hay không. Đọc/ghi Boolean.

expression.NextRecord

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính NextRecord sử dụng các cài đặt sau.

Thiết đặt

Mô tả

True

(Mặc định) Mục này chuyển đến bản ghi tiếp theo.

False

Mục này không chuyển đến bản ghi tiếp theo.

Để đặt thuộc tính này, hãy chỉ định macro hoặc thủ tục sự kiện cho thuộc tính OnFormat của mục.

Microsoft Office Access 2007 đặt thuộc tính này thành True trước sự kiện Format của từng mục.

Ví dụ

Ví dụ sau đây đặt thuộc tính NextRecord thành False đối với báo cáo cho trước.

Public Sub ChangeNextRecord(r As Report)
r.NextRecord = False
End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×