Thuộc tính OnCurrent

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Đặt hoặc trả về giá trị trong hộp Vào Hiện tại thuộc cửa sổ Thuộc tính của biểu mẫu. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.OnCurrent

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính này rất hữu ích trong việc thay đổi theo chương trình cho hành động Microsoft Office Access 2007 thực hiện khi có sự kiện được kích hoạt. Ví dụ: giữa các lần gọi sự kiện, có thể bạn muốn thay đổi các tham số của biểu thức hay chuyển từ quy trình sự kiện sang biểu thức hoặc macro, tùy theo các trường hợp kích hoạt sự kiện.

Sự kiện Hiện thời xảy ra khi tiêu điểm chuyển đến một bản ghi, biến bản ghi đó thành bản ghi hiện thời hoặc khi biểu mẫu được làm mới hay được truy vấn lại.

Giá trị OnCurrent sẽ là một trong những giá trị sau, tùy theo lựa chọn đã chọn trong cửa sổ Chọn Bộ dựng (truy nhập qua việc bấm vào nút Dựng cạnh hộp Vào Hiện tại trong biểu mẫu hoặc cửa sổ Thuộc tính của báo cáo):

  • Nếu chọn Bộ dựng Biểu thức, giá trị sẽ là "=expression", trong đó expression là biểu thức từ cửa sổ Bộ dựng Biểu thức.

  • Nếu chọn Bộ dựng Macro thì giá trị sẽ là tên của macro.

  • Nếu chọn Bộ dựng Mã thì giá trị sẽ là "[Thủ tục Sự kiện]".

Nếu để trống hộp Vào Hiện tại, giá trị thuộc tính sẽ là chuỗi trống.

Ví dụ

Ví dụ sau đây liên kết sự kiện Hiện thời với macro "Current_Macro" cho biểu mẫu "Mục nhập Đơn hàng".

Forms("Order Entry").OnDeactivate = "Current_Macro"

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×