Áp dụng cho

Đối tượng ComboBox

Đối tượng Form

Đối tượng TextBox

Đặt hoặc trả về giá trị của hộpKhi Tạp trong cửa sổ Thuộc tính của một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.OnDirty

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính này rất hữu ích trong việc thay đổi theo chương trình cho hành động Microsoft Office Access 2007 thực hiện khi có sự kiện được kích hoạt. Ví dụ: giữa các lần gọi sự kiện, có thể bạn muốn thay đổi các tham số của biểu thức hay chuyển từ quy trình sự kiện sang biểu thức hoặc macro, tùy theo các trường hợp kích hoạt sự kiện.

Sự kiện Dirty xảy ra khi nội dung của một biểu mẫu hoặc phần văn bản trong một hộp tổ hợp thay đổi. Sự kiện này cũng sẽ xảy ra khi bạn chuyển từ trang này sang trang khác trong tab điều khiển.

Giá trị OnDirty sẽ là một trong những giá trị sau, tùy theo lựa chọn đã chọn trong cửa sổ Chọn Bộ dựng (truy nhập bằng cách bấm vào nút Dựng trong cửa sổ Thuộc tính của đối tượng):

  • Nếu chọn Bộ dựng Biểu thức, giá trị sẽ là "=expression", trong đó expression là biểu thức từ cửa sổ Bộ dựng Biểu thức.

  • Nếu chọn Bộ dựng Macro thì giá trị sẽ là tên của macro.

  • Nếu chọn Bộ dựng Mã thì giá trị sẽ là "[Thủ tục Sự kiện]".

Nếu để trống hộp Khi bị Tạp, giá trị thuộc tính sẽ là chuỗi trống.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sẽ in giá trị của thuộc tính OnDirty trong cửa sổ Tức thời cho báo cáo "Mục nhập Đơn hàng".

Debug.Print Forms("Order Entry").OnDirty

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×