Thuộc tính OnEnter

Áp dụng cho

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng ObjectFrame

Đối tượng CheckBox

Đối tượng OptionButton

Đối tượng ComboBox

Đối tượng OptionGroup

Đối tượng CommandButton

Đối tượng SubForm

Đối tượng CustomControl

Đối tượng TextBox

Đối tượng ListBox

Đối tượng ToggleButton

Đặt hoặc trả về giá trị của hộp Khi Nhập ở cửa sổ Thuộc tính của một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.OnEnter

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính này rất hữu ích trong việc thay đổi theo chương trình cho hành động Microsoft Office Access 2007 thực hiện khi có sự kiện được kích hoạt. Ví dụ: giữa các lần gọi sự kiện, có thể bạn muốn thay đổi các tham số của biểu thức hay chuyển từ quy trình sự kiện sang biểu thức hoặc macro, tùy theo các trường hợp kích hoạt sự kiện.

Sự kiện Enter xảy ra trước khi một điều khiển thực sự nhận được tiêu điểm từ một điều khiển trên cùng biểu mẫu.

Giá trị OnEnter sẽ là một trong những giá trị sau đây, tùy theo lựa chọn đã chọn trong cửa sổ Chọn Bộ dựng (truy nhập bằng cách bấm vào nút Dựng bên cạnh hộp Khi Nhập ở trang thuộc tính của đối tượng):

  • Nếu chọn Bộ dựng Biểu thức, giá trị sẽ là "=expression", trong đó expression là biểu thức từ cửa sổ Bộ dựng Biểu thức.

  • Nếu chọn Bộ dựng Macro thì giá trị sẽ là tên của macro.

  • Nếu chọn Bộ dựng Mã thì giá trị sẽ là "[Thủ tục Sự kiện]".

Nếu để trống hộp Khi Nhập, giá trị thuộc tính sẽ là chuỗi trống.

Ví dụ

Ví dụ sau đây liên kết sự kiện Nhập với macro "Enter_Macro" cho nút có tên là "OK" và biểu mẫu "Mục nhập Đơn hàng".

Forms("Order Entry").Controls("OK").OnEnter = "Enter_Macro"

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×