Áp dụng cho

Đối tượng ComboBox

Đặt hoặc trả về giá trị của hộp Khi Không nằm trong Dánh sách ở cửa sổ Thuộc tính của hộp tổ hợp. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.OnNotInList

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính này rất hữu ích trong việc thay đổi theo chương trình cho hành động Microsoft Office Access 2007 thực hiện khi có sự kiện được kích hoạt. Ví dụ: giữa các lần gọi sự kiện, có thể bạn muốn thay đổi các tham số của biểu thức hay chuyển từ quy trình sự kiện sang biểu thức hoặc macro, tùy theo các trường hợp kích hoạt sự kiện.

Sự kiện NotInList xảy ra khi người dùng nhập một giá trị vào phần hộp văn bản của hộp tổ hợp không có trong danh sách hộp tổ hợp.

Giá trị OnNotInList sẽ là một trong những giá trị sau đây, tùy theo lựa chọn đã chọn trong cửa sổ Chọn Bộ dựng (truy nhập bằng cách bấm vào nút Dựng bên cạnh hộp Khi Không nằm trong Dánh sách ở trang thuộc tính của hộp tổ hợp):

  • Nếu chọn Bộ dựng Biểu thức, giá trị sẽ là "=expression", trong đó expression là biểu thức từ cửa sổ Bộ dựng Biểu thức.

  • Nếu chọn Bộ dựng Macro thì giá trị sẽ là tên của macro.

  • Nếu chọn Bộ dựng Mã thì giá trị sẽ là "[Thủ tục Sự kiện]".

Nếu để trống hộp Khi Không nằm trong Danh sách, giá trị thuộc tính sẽ là chuỗi trống.

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ in giá trị của thuộc tínhOnNotInList trong cửa sổ Tức thời cho hộp tổ hợp "Trạng thái" ở biểu mẫu "Mục nhập Đơn hàng".

Debug.Print Forms("Order Entry"). _
Controls("State").OnNotInList

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×