Thuộc tính PageHeader

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Áp dụng cho

Đối tượng Report

Bạn có thể sử dụng thuộc tính PageHeader để chỉ định xem đầu trang của báo cáo có được in trên cùng một trang với đầu trang báo cáo hay không. Đọc/ghi Byte.

expression.PageHeader

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính PageHeader sử dụng các cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

Tất cả các Trang

0

(Mặc định) Đầu trang được in trên mọi trang của báo cáo.

Not With Rpt Hdr

1

Đầu trang không được in trên cùng trang với đầu trang báo cáo.

Not With Rpt Ftr

2

Đầu trang không được in ra trên cùng trang với chân trang báo cáo. Microsoft Office Access 2007 in chân trang báo cáo trên trang mới.

Not With Rpt Hdr/Ftr

3

Đầu trang không được in trên trang chứa đầu trang báo cáo hoặc chân trang báo cáo. Access in chân trang báo cáo trên trang mới.


Lưu ý: Bạn có thể đặt các thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính của báo cáo, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Bạn có thể đặt thuộc tính PageHeader trong cửa sổ Thiết kế hoặc dạng xem Bố trí.

Access thường in đầu trang báo cáo trên từng trang trong báo cáo, kể cả trang đầu tiên và cuối cùng.

Trong cửa sổ Thiết kế báo cáo, bấm vào Đầu trang/Chân trang ở phần Hiển thị/Ẩn trên tab Sắp xếp để hiển thị đầu trang và chân trang.

Lưu ý: Khi biểu mẫu được in ra, đầu trang luôn được in trên mọi trang.

Ví dụ

Ví dụ sau đây đặt thuộc tính PageHeader cho báo cáo thành Not With Rpt Hdr. Để chạy ví dụ này, hãy nhập dòng sau đây vào cửa sổ Gỡ lỗi cho báo cáo có tên là Báo_cáo_1.

Reports!Report1.PageHeader = 1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×