Thuộc tính RecordLocks

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Đối tượng Report

Bạn có thể sử dụng thuộc tính RecordLocks để xác định cách thức khóa bản ghi và điều gì sẽ xảy ra khi có hai người dùng cùng tìm cách chỉnh sửa bản ghi trong một thời điểm. Đọc/ghi.

expression.RecordLocks

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Khi chỉnh sửa bản ghi, Microsoft Office Access 2007 có thể tự động khóa bản ghi đó để ngăn người dùng khác thay đổi trước khi hoàn thành chỉnh sửa.

  • Biểu mẫu. Xác định cách các bản ghi trong bảng hoặc truy vấn cơ sở là bị khóa khi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu nhiều người dùng được cập nhật.

  • Báo cáo. Xác định xem bản ghi trong bảng hoặc truy vấn cơ sở có bị khóa hay không khi báo cáo đang được xem trước hoặc được in ra.

  • Truy vấn. Xác định xem các bản ghi có trong truy vấn (thường là truy vấn hành động ở cơ sở dữ liệu nhiều người dùng) có bị khóa hay không trong khi truy vấn được chạy.

Lưu ý: Thuộc tính RecordLocks chỉ áp dụng cho biểu mẫu, báo cáo hoặc truy vấn thuộc cơ sở dữ liệu của Microsoft Access (.mdb hoặc .accdb).

Thuộc tính RecordLocks sử dụng cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

Không Khóa

0

(Mặc định) Trong biểu mẫu, hai hoặc nhiều người dùng có thể đồng thời chỉnh sửa cùng một bản ghi. Quá trình này cũng được gọi là khóa "kỳ vọng". Nếu có hai người dùng tìm cách lưu nhiều thay đổi vào cùng một bản ghi, Access sẽ hiển thị thông báo cho người dùng tìm cách để lưu bản ghi thứ hai. Sau đó, người dùng này có thể loại bỏ bản ghi, sao chép bản ghi vào Bảng tạm hoặc thay thế các thay đổi do người dùng kia đã thực hiện. Cài đặt này thường được sử dụng trên các biểu mẫu chỉ đọc hoặc trong cơ sở dữ liệu một người dùng. Cài đặt này cũng được sử dụng trong cơ sở dữ liệu nhiều người dùng để cho phép nhiều người dùng có thể thực hiện thay đổi cùng một lúc đối với cùng một bản ghi.

Trong báo cáo, bản ghi không bị khóa khi xem trước hoặc in báo cáo.

Trong truy vấn, bản ghi không bị khóa khi đang chạy truy vấn.

Tất cả Bản ghi

1

Mọi bản ghi trong bảng hoặc truy vấn cơ sở đều bị khóa khi biểu mẫu đang được mở trong Dạng xem biểu mẫu hoặc Dạng xem biểu dữ liệu, khi báo cáo đang được xem trước hoặc in hay khi truy vấn đang chạy. Mặc dù người dùng có thể đọc các bản ghi, không ai có thể chỉnh sửa, thêm hoặc xóa bất kỳ bản ghi nào cho đến khi biểu mẫu được đóng, báo cáo được in xong hoặc truy vấn được chạy xong.

Bản ghi được chỉnh sửa

2

(Chỉ biểu mẫu và truy vấn) Một trang trong bản ghi bị khóa ngay khi người dùng bất kỳ bắt đầu chỉnh sửa trường bất kỳ trong bản ghi và luôn được duy trì khóa cho đến khi người dùng di chuyển sang bản ghi khác. Do đó, mỗi lúc chỉ có một người dùng có thể chỉnh sửa bản ghi. Quá trình này cũng được gọi là khóa "không kỳ vọng".


Lưu ý: Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính của biểu mẫu, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Lưu ý: Việc thay đổi thuộc tính RecordLocks của một biểu mẫu hoặc báo cáo mở sẽ thúc đẩy quá trị tự động tạo lại tập bản ghi.

Bạn chỉ có thể sử dụng cài đặt Không Khóa cho biểu mẫu khi có một người sử dụng bảng hay truy vấn cơ sở hoặc thực hiện tất cả thay đổi cho dữ liệu.

Trong cơ sở dữ liệu nhiều người dùng, bạn có thể sử dụng cài đặt Không Khóa nếu bạn muốn sử dụng khóa kỳ vọng và cảnh báo người dùng đang cố gắng chỉnh sửa cùng một bản ghi trên biểu mẫu. Bạn có thể sử dụng cài đặt Bản ghi Đã chỉnh sửa nếu muốn ngăn không cho hai hoặc nhiều người dùng cùng chỉnh sửa dữ liệu một lúc.

Bạn có thể sử dụng cài đặt Tất cả Bản ghi khi cần nhằm đảm bảo rằng không có thay đổi nào được thực hiện cho dữ liệu sau khi bạn bắt đầu xem trước hoặc in báo cáo hay chạy truy vấn chắp thêm, xóa, tạo bảng hoặc cập nhật.

Trong dạng xem Biểu mẫu hoặc Biểu dữ liệu, mỗi bản ghi bị khóa đều có một chỉ báo đã khóa trong bộ chọn bản ghi của mình.

mẹo

Để thay đổi cài đặt thuộc tính RecordLocks mặc định cho nhiều biểu mẫu, hãy bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Access. Trong hộp thoại Tùy chọn Access, bấm vào Nâng cao, rồi chọn tùy chọn bạn muốn trong phần Khóa hồ sơ mặc định.

Dữ liệu trong biểu mẫu, báo cáo hoặc truy vấn từ cơ sở dữ liệu Kết nối Cơ sở dữ liệu Mở (ODBC) được xử lý như cài đặt Không Khóa được chọn, bất kể cài đặt thuộc tính RecordLocks.

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ đặt thuộc tính RecordLocks của biểu mẫu "Nhân viên" thành Bản ghi Đã chỉnh sửa (một trang trong bản ghi bị khóa ngay khi người dùng bất kỳ bắt đầu chỉnh sửa bất kỳ trường nào trong bản ghi và luôn được duy trì khóa cho đến khi người dùng di chuyển sang bản ghi khác).

Forms("Employees").RecordLocks = 2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×