Thuộc tính RecordSelectors

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Bạn có thể sử dụng thuộc tính RecordSelectors để xác định xem biểu mẫu có hiển thị bộ chọn bản ghi trong Dạng xem biểu mẫu hay không. Đọc/ghi Boolean.

expression.RecordSelectors

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính RecordSelectors sử dụng các cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

True

(Mặc định) Mỗi bản ghi có một bộ chọn bản ghi.

No

False

Không bản ghi nào có bộ chọn bản ghi.


Lưu ý: Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính của biểu mẫu, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Bạn có thể sử dụng thuộc tính này để loại bỏ bộ chọn bản ghi khi bạn tạo hoặc sử dụng biểu mẫu dưới dạng hộp thoại tùy chỉnh hoặc bảng màu. Bạn cũng có thể sử dụng thuộc tính này cho biểu mẫu có thuộc tính DefaultView được đặt thành Biểu mẫu Duy nhất.

Bộ chọn bản ghi sẽ hiển thị chỉ báo bản ghi không được lưu khi đang chỉnh sửa một bản ghi. Khi thuộc tính RecordSelectors được đặt thành No và thuộc tính RecordLocks được đặt thành Bản ghi Chỉnh sửa (khóa bản ghi là "bi quan" — chỉ một người có thể chỉnh sửa bản ghi mỗi lúc), không có đầu mối trực quan nào cho thấy bản ghi bị khóa.

Ví dụ

Ví dụ sau đây cho thấy rằng không có bản ghi nào có bộ chọn bản ghi trong biểu mẫu "Nhân viên".

Forms("Employees").RecordSelectors = False

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×