Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho

Đối tượng Control

Đối tượng Report

Đối tượng SubForm

Đối tượng SubReport

Bạn có thể sử dụng thuộc tính Report để tham chiếu đến báo cáo hoặc để tham chiếu đến báo cáo được liên kết với điều khiển báo cáo con.

expression.Report

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính này tham chiếu đến một đối tượng báo cáo. Thuộc tính này ở dạng chỉ đọc trong mọi dạng xem.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính này bằng cách sử dụng macro hoặc Visual Basic.

Thuộc tính này thường được sử dụng để tham chiếu đến báo cáo chứa trong một điều khiển báo cáo con.

Lưu ý: Khi bạn sử dụng tuyển tập Reports, bạn phải chỉ định tên của báo cáo.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sẽ sử dụng thuộc tính Report để tham chiếu đến điều khiển trên một báo cáo con.

Dim curTotalSales As Currency
curTotalSales = Reports!Sales!Employees.Report!TotalSales

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×